การวางแผนและควบคุมการผลิต

9748329828-41208-BMรหัสหนังสือ: 41208  ชื่อหนังสือ: การวางแผนและควบคุมการผลิต
ISBN: 9748329828
ผู้แต่ง: ชุมพล ศฤงคารศิริ
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 530 หน้า
ราคา 280 บาท

การวางแผนและควบคุมการผลิตจัดว่าเป็นหัวใจในการจัดการด้านการผลิต เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินการผลิต ภายในเล่มจะครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการผลิต ชนิดและหน้าที่ในการวางแผนการผลิต การวางแผนการจัดการตารางการผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ ( JIT ) ระบบการประกอบ และ การสมดุลของสายงานผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ ( CPM / PERT ) เป็นต้น

Continue reading “การวางแผนและควบคุมการผลิต”

การออกแบบและวางผังโรงงาน

9748325717-41207-BMรหัสหนังสือ: 41207 ชื่อหนังสือ: การออกแบบและวางผังโรงงาน
ISBN: 9789748325717
ผู้แต่ง: ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์
ครั้งที่พิมพ์ : 16/ 2548
สำนักพิมพ์ : สสท.
ราคา 200 บาท

หนังสือ การออกแบบและวางผังโรงงาน เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการของ SLP (Systematic Layout Planning) เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา “การออกแบบและวางผังโรงงาน” ซึ่งจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับวิชา “การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ” (Systematic handing Analysis) นอกจากนั้น หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารโรงงาน วิศวกร ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบที่ต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ออกแบบ การวางแผนระบบขนถ่ายวัสดุโรงงานไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งการปรับปรุงผังโรงงานเดิมหรือจัดวางผังโรงงานใหม่ก็ตาม

Continue reading “การออกแบบและวางผังโรงงาน”

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2

9746860976-11202-BMรหัสหนังสือ: 11202   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2
ISBN 9746860976
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 316
ราคา 170 บาท

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม, การบำรุงรักษา, การจัดการทั่วไป

Continue reading “การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2”

การบริหารในแบบของ ตัวเอง

9746860437-11205-BMรหัสหนังสือ: 11205   ชื่อหนังสือ: การบริหารในแบบของ ตัวเอง
ISBN 9746860437
ผู้แต่ง เกชา ธีระโกเมน
ขนาด 13.0 x 19.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 97
ราคา 70 บาท

การบริหาร เป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก และเป็นการทำงาน กับสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าในปัจจุบัน วิทยาการทางด้านการบริหาร จะก้าวหน้าไปมาก และมีสถาบันที่สอน ทางด้านการบริหาร และการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีคำถามอยู่มากมาย เช่น “นักบริหารในปัจจุบัน มีจุดยืนที่ถูกต้องหรือไม่” ทำไม จึงดูเหมือนว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ มีความเปราะบาง และไม่มั่นคง

เราควรพิจารณาว่า ระบบบริหารแบบตะวันตก เป็นระบบที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่ และเหมาะกับสังคมไทยหรือไม่ และทำไมจึงเกิดช่องว่าง ระหว่างนักบริหาร กับบรรดาวิชาชีพทั้งหลาย รวมทั้งกับคนทั่วไป ส่วนการบริหารแบบเถ้าแก่ แบบครอบครัว แบบเก่งคนเดียว ทุกวันนี้ก็ตกยุคไปแล้ว และก็คงไม่แปลกอะไร ที่ท่านจะมีแบบบริหารเป็นของตัวเอง

การบริหารในแบบของตัวเอง เป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ สำหรับท่านที่มีหลักการบริหารที่อิสระ ในแบบของตัวเอง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จะแสดงให้เห็นว่า การบริหารไม่มีสูตรตายตัว และลอกเลียนแบบกันไม่ได้ เนื่องจากแต่ละบุคคล ก็มีความแตกต่างกัน นั่นก็คือ ไม่มีใครเหมือนท่าน และท่านก็ไม่เหมือนใคร การบริหารในแบบของตัวเอง จะเป็นการบริหารที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ของแต่ละบุคคลมากที่สุด และทำให้แต่ละคน สามารถใช้ศักยภาพ ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การบริหารแบบนี้ เป็นกระบวนการคิด ที่ไม่ไปยึดติดกับระบบ ที่คนอื่นกำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความอิสระในการคิด

เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเอง จากประสบการณ์ ในการทำงานจริง และเขียนโดยไม่ยึดติดกับ หลักการบริหารที่เรียนมา และเป็นการเขียน ที่ไม่มีกรอบความคิดใดๆ ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ตามกาลเวลา หรือตามความเหมาะสม อีกทั้งยังมีวิธีการที่เรียบง่าย แต่ได้ผล สำหรับผู้รักอิสระทางความคิด อย่างแท้จริง

ด้วยความเป็นอิสระ ของการบริหารในแบบของตัวเอง หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักบริหารทั้งหลาย ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้กับตัวเอง และเหมาะกับ ผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ ของการเป็นผู้บริหาร ในสไตล์ที่ทันยุค ทันเหตุการณ์

Continue reading “การบริหารในแบบของ ตัวเอง”