ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2

ระบบปรับอากาศ 2รหัสหนังสือ: 10202   ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2
ISBN 9746860828
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค จำนวน 40 เรื่อง โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ พื้นฐานการปรับอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร์, การประหยัดพลังงาน, การตรวจสอบและบำรุงรักษา, เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการปรับอากาศ

Continue reading “ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2”