วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 3

9744860618-93103-BMรหัสหนังสือ: 93103  ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 3
ISBN: 9744860618
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2545
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 205 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ราคาพิเศษ 170 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

Continue reading “วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 3”

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 5

9749182251-93105-BMรหัสหนังสือ: 93105  ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 5
ISBN: 9749182251
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2547
ขนาด: 19.0 x 26.5 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 675 หน้า
ราคา 400 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน
Continue reading “วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 5”

การผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

2904รหัสหนังสือ: 13105   ชื่อหนังสือ: การผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรม
ISBN: 9746860744
ผู้แต่ง: อ.ไพศาล วีรกิจ
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2555
จำนวนหน้า: 322
ราคา 230 บาท

น้ำที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการปรับปรุงคุณภาพ ให้ได้ตามข้อกำหนดในแต่ละกระบวนการ เพราะถ้าหากน้ำมีคุณภาพ ไม่เหมาะสมแล้ว ย่อมก่อปัญหาในการผลิตตามมาอีกมากมาย

น้ำที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น อาจจะนำมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น บึง, แม่น้ำ, บาดาล, ทะเล ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติของน้ำแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกัน มีสิ่งเจือปนไม่เหมือนกัน ดังนั้นกรรมวิธีที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ จึงแตกต่างกันด้วย หรือถ้าหากเป็นกรรมวิธีเดียวกัน แต่ก็อาจจะมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การกรอง การเติมสารเคมี ที่ต่างกันด้วย

ดังนั้นการได้รู้จักกรรมวิธีผลิตน้ำแต่ละแบบ ย่อมเป็นแนวทางที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องดูแล หรือผู้ออกแบบเกี่ยวกับการผลิตน้ำ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ว่าวิธีใดจะเกิดความเหมาะสมที่สุด ตลอดจนเป็นแนวทาง การวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดการกัดกร่อน การเกิดตะกรัน ฯลฯ อันเนื่องมาจากสภาพของน้ำ

หนังสือ “การผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรม” เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักกรรมวิธีผลิต และการปรับปรุงคุณภาพน้ำชนิดต่างๆ เริ่มตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำ, คุณภาพของน้ำที่จะใช้ในอุตสหกรรมเป็นอย่างไร, การตกตะกอน-การกวน-เติมสารเคมี, การกรอง, การกำจัดก๊าซที่ละลายน้ำ, การกำจัดเหล็ก และแมงกานีส, การลดความกระด้าง โดยวิธีเติมสารเคมี, การผลิตน้ำอ่อนด้วย Ion Exchang Resins, การผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วย Ion Exchang Resins, การกรองน้ำโดยเมมเบรน, การผลิตน้ำโดยวิธีอื่นๆ, การเลือกระบบผลิตน้ำ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน, การป้องกันการเกิดสนิม และตะกรัน, วิธีเติมสารเคมี, การจัดการน้ำเสีย และตะกอนจากระบบผลิตน้ำ

Continue reading “การผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรม”