การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

9745301469-93110-BMรหัสหนังสือ: 93110  ชื่อหนังสือ: การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9745301469
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2549
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา 100 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการขัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกๆ ประเภทของมลพิษ ตั้งแต่มลพิษน้ำเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียเสี่ยงภัย มลพิษอากาศ และมลพิษเสียง นอกจากนี้แล้วยังได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาดังกล่าว ข้างต้นในหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้ในงานการจัดการมลพิษและต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเหมาะสมกับนักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่ต้องการศึกษาเพื่อเสริมความเข้าใจในหลักการจัดการมลพิษ

Continue reading “การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

การบำบัดน้ำเสีย

9744860634-93106-BMรหัสหนังสือ: 93106 ชื่อหนังสือ: การบำบัดน้ำเสีย
ISBN: 9744860634
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 450 หน้า
ราคา 500 บาท
Continue reading “การบำบัดน้ำเสีย”

วิศวกรรมการประปา

9744860545-93111-BMรหัสหนังสือ: 93111 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการประปา

ISBN: 9744860545
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2557
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 220 หน้า
ราคา 300 บาท

Continue reading “วิศวกรรมการประปา”

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 1

9744860529-93101-BMรหัสหนังสือ: 93101 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 1
ISBN: 9744860529
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2561
จำนวนหน้า: 121 หน้า
ชนิดปก: ปกอ่อน
ราคา 150 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

Continue reading “วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 1”

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2

9748563995-93102-BMรหัสหนังสือ: 93102 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2
ISBN: 9748563995
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2553
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 312 หน้า
ราคา 300 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

Continue reading “วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2”