เทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์

9746860232-13103-BMรหัสหนังสือ: 13103   ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์
ISBN: 9746860232
ผู้แต่ง: อ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 430
กระดาษ: ปอนด์
ราคาปก 350 บาท
ราคาพิเศษ 315 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

หนังสือเทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์ เป็นหนังสือที่เขียนโดย อาจารย์ มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ในงานด้านท่อสุขภัณฑ์ และระบบประสาน เนื้อหาจะเกี่ยวกับระบบท่อ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานท่อสุขภัณฑ์ เช่น การวัดต่อประกอบ การติดตั้ง การยึดแขวน ตลอดจนการซ่อมแซมระบบท่อ และการอ่านแบบพิมพ์เขียว เรื่องทั่วไปของงานท่อสุขภัณฑ์, ลักษณะงานท่อในอาคาร, หลักการของงานท่อสุขภัณฑ์, ช่างท่อสุขภัณฑ์, มาตรฐานอาชีพช่างท่อในประเทศไทย, ระบบท่อสุขภัณฑ์ในอาคาร, ความปลอดภัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบท่อสุขภัณฑ์, เครื่องมือชนิดต่างๆ ในงานท่อสุขภัณฑ์

ท่อเหล็กอาบสังกะสี, ท่อเหล็กหล่อ เช่น ชนิดของท่อ ขนาดของท่อ ลักษณะของท่อมาตรฐานท่อ, ท่อทองแดง และท่อทองเหลือง, ท่อพลาสติก, ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ และการใช้งานท่อพีวีซี และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

จากประสบการณ์ของผู้เขียน และได้ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้โดยง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งยังเป็นหนังสือระบบท่อสุขภัณฑ์เล่มแรก ที่เขียนได้ใกล้เคียงกับสภาพงานช่างท่อสุขภัณฑ์ของบ้านเรามากที่สุด โดยอาศัยประสบการณ์ การรับข้อมูลงานสอนหนังสือ และจากการฝึกนักศึกษาเข้าสอบแข่งขันฝีมือช่างทั่วประเทศ

Continue reading “เทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์”

การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

9746861151-13101-BMรหัสหนังสือ : 13101 ชื่อหนังสือ: การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
ISBN: 9789746861151
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 327
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 280 บาท

หนังสือการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ได้รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค อาทิเช่นเรื่อง คุณภาพอากาศ, บำบัดน้ำเสีย, ของเสีย-สารปนเปื้อน, การผลิตน้ำ, การประยุกต์ใช้งาน

Continue reading “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม”

การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1

9744860556-93112-BMรหัสหนังสือ: 93112  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1
ISBN: 9744860553
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ราคา 200 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

Continue reading “การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1”

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9744860588-93109รหัสหนังสือ: 93109 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9744860588
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2559
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา 400 บาท

หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาโดยทั่วๆไป ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาการด้านการควบคุมมลพิษ โดยได้รวบรวมเนื้อหาด้านน้ำ
ประปา การระบายน้ำทิ้ง น้ำเสีย ท่ออาคาร มลพิษ ขยะมูลฝอย และมลพิษทางอากาศ เข้าเป็น
เล่มเดียวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี

Continue reading “วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”

ของเสียอันตราย

9749070720-93114-BMรหัสหนังสือ: 93114  ชื่อหนังสือ: ของเสียอันตราย
ISBN: 9749070720
ผู้แต่ง: ดร. เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
จำนวนหน้า: 650 หน้า
ครั้งที่พิมพ์ : 2/ 2553
ราคา 400 บาท

หนังสือ ของเสียอันตราย เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้พยายามอย่างมากในการเขียนเล่มนี้จนสำเร็จ ผู้เขียนได้ใช้เวลาอย่างมากในการเขียนเล่มนี้ วิชาของเสียอันตรายเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมาก นับวันการใช้สารอันตรายในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและการกำจัดสารอันตราย เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

Continue reading “ของเสียอันตราย”