การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้

9789746861311-11305-BMรหัสหนังสือ: BM 11305 ชื่อหนังสือ: การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้
ISBN 978-974-686-131-1
ผู้แต่ง เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 168
กระดาษ ปอนด์
ผู้แต่ง สุภนิติ แสงธรรม
ราคา 250 บาท

 

Continue reading “การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้”

การบำรุงรักษา

9786160822065-31308รหัสหนังสือ: 31308 ชื่อหนังสือ: การบำรุงรักษา
ISBN    : 9786160822065
ผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
สำนักพิมพ์    : se-ed
ขนาด    : 16.9 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 375 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 120 บาท

เนื้อหาของหนังสือ บำรุงรักษา รหัสวิชา 2111-2005 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐาน ในโรงฝึกปฎิบัติงานด้านอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษา ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากตำรา คู่มือเครื่องจักร และประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งในและต่างประเทศ

Continue reading “การบำรุงรักษา”

การบริหารงานบำรุงรักษา

9786160804160-31306-BMรหัสหนังสือ: 31306 ชื่อหนังสือ: การบริหารงานบำรุงรักษา
ISBN :9786160804160
ผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 272 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 180 บาท

“การบริหารงานบำรุงรักษา”เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จการทำงานบำรุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา และระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมีรูปประกอบและแผนภูมิเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาบริหารงานบำรุงรักษา (3111-2101) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Continue reading “การบริหารงานบำรุงรักษา”

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

9786160804191-31302-BMรหัสหนังสือ: 31302 ชื่อหนังสือ: งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ISBN    :9786160804191
ผู้แต่ง:     อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 328 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
ราคา 180 บาท

“งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล”รหัสวิชา 2102-2205 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การหล่อลื่น เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนตั้งพื้น เครื่องเจาะ เครื่องเจาะรัศมี เครื่องลับเครื่องมือตัดและดอกกัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องไสแนวตั้ง เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง และเครื่องเจียระไน มีรูปประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ

Continue reading “งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล”

การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

9786160801107-31301-BMรหัสหนังสือ: 31301 ชื่อหนังสือ: การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร
ISBN    :9786160801107
ผู้แต่ง: ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 24.0 ซม.
จำนวน    : 256หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์:  2552
ราคา 160 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ”การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร”เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน วิธีการตรวจสอบการสั่นสะเทือนตามเวลาและเชิงความถี่ ผลของการสั่นสะเทือนที่กระทำต่อมนุษย์ ระบบการวัดด้วยอุปกรณ์ตรวจรู้ต่างๆ การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการวัดการสั่นสะเทือน รวมถึงการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับผู้สนใจในทุกระดับตั้งแต่นักศึกษา จนถึงผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรม

Continue reading “การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร”