อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม

9746860445-10402-BMรหัสหนังสือ : 10402 ชื่อหนังสือ: อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม Industrial Heat Exchangers
ISBN: 9746860445
ชื่อผู้แต่ง: G.Walker
ชื่อผู้แปล: ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2542
ขนาด    : 19.10 x 26.20 ซ.ม.
จำนวน    :358 หน้า
ราคา 480 บาท

กระบวนการที่กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตก็คือ การถ่ายเทความร้อนจากตัวกลางหนึ่งไปสู่ตัวกลางอีกตัวหนึ่ง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซั่งมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ง่ายที่สุดในรูปของขดท่อไอน้ำจุ่มให้ความร้อนแก่น้ำ หรือน้ำยาในกระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงรูปแบบที่ซับซ้อนมากๆ เช่น เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนปล่อยทิ้ง หรือคอนเดนเซอร์ในโรงจักรไฟฟ้า ช่างและวิศวกรต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเสมอ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน ผู้มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาหรือในฐานะผู้ออกแบบ หนังสืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม เล่มนี้จะช่วยให้ช่างและวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Continue reading “อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม”

ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1

9789746861182-10403-BMรหัสหนังสือ: 10403 ชื่อหนังสือ: ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1
ISBN
9789746861182

ผู้แต่ง
เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 342
กระดาษ ปอนด์
ราคา 295 บาท

ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านระบบความร้อนและไอน้ำ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นหกหมวด คือ 1. หม้อไอน้ำ  2.ไอน้ำ , น้ำร้อน 3. เตาเผา-เตาอบ 4. การแลกเปลี่ยนความร้อน 5. การประยุกต์ใช้งาน โดยมีตัวอย่างชื่อบทความ เช่น

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ, ใช้หม้อไอน้ำอย่างปลอดภัย, เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ, เตาพลังงานแสงอาทิตย์, การคำนวณการถ่ายโอนความร้อน, การคำนวณทางความร้อนของท่อ, การทำความร้อนจากระบบไฟฟ้า

Continue reading “ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1”

คู่มือฉนวนความร้อน

9746860267-10404-BMรหัสหนังสือ: 10404  ชื่อหนังสือ: คู่มือฉนวนความร้อน
ISBN: 9746860267
ผู้แต่ง: น.ท.ตระการ ก้าวกสิกรรม
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 312
ราคา 260 บาท

ฉนวนความร้อน เป็นวัสดุที่จะใช้หุ้มอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งยังสามารถรักษาอุณหภูมิ ให้คงสภาพที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การสวมเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน ของร่างกายในฤดูหนาว

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมทั้งสอบกรณี คือ มุ่งในการออกแบบระบบฉนวน และการใช้งานฉนวนเพื่อประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย โดยจะคำนึงถึงทั้ง ระบบทางอุตสาหกรรม และระบบการออกแบบในอาคารด้วย โดยเนื้อหาเริ่มจาก บทที่ 1 จะเป็นการกล่าวนำให้ทราบถึง การประยุกต์ใช้งานฉนวนความร้อนในระบบต่างๆ ทางอุตสาหกรรม และในอาคาร บทที่ 2 ได้กล่าวถึงหลักการถ่ายเทความร้อน และจากบทที่ 3 ถึง บทที่ 8 จะเป็นการกล่าวถึง การใช้งานฉนวนความร้อน, คุณสมบัติของฉนวนความร้อน, ระบบฉนวนความร้อน และการประยุกต์ใช้งาน ทั้งในอาคารและระบบเชิงกล รวมทั้งเศรษฐศาสตร์ของฉนวนความร้อน การคำนวณออกแบบระบบฉนวนที่เหมาะสม และการตรวจสอบ และบำรุงรักษาฉนวนความร้อน

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือ ในการประยุกต์ใช้ระบบฉนวนความร้อน ของวิศวกรสาขาต่างๆ ทั้งวิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา สถาปนิก รวมทั้งช่างเทคนิค ช่างก่อสร้าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฉนวนความร้อน

Continue reading “คู่มือฉนวนความร้อน”

ระบบควบคุมสำหรับ การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ

9746860372-10401-BMรหัสหนังสือ: 10401   ชื่อหนังสือ: ระบบควบคุมสำหรับ การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ
ISBN 9746860372
ผู้แต่ง R.W. Haines, D.C. Hittle
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2540
จำนวนหน้า 324
ราคาปก 500 บาท

 ปัจจุบันการออกแบบอาคารต่างๆ สถาปนิกต้องคำนึงถึงระบบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ระบบการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ อันเป็นระบบที่ให้ความรู้สึกสบาย ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม อีกทั้งยังง่ายต่อ การออกแบบใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยระบบต่างๆ เหล่านี้ ต้องกระทำควบคู่กันไป แบบแยกไม่ออก

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในระบบต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึงระบบ HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งวิธีการควบคุม ที่เรียกว่า ดำเนิน “ร่วมกันไป” ได้เป็นอย่างดี

ภายในเล่มบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบควบคุมสมบูรณ์แบบ โดยแบ่งเป็นบทหลักๆ ได้ถึง 14 บท เริ่มจากการควบคุม และศัพท์บัญญัติต่างๆ ตลอดจนสัญลักษณ์ และอักษรย่อ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว, อุปกรณ์ควบคุมด้วยนิวแมติก, อุปกรณ์ควบคุมด้วยไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ควบคุมด้วยของไหล และการควบคุมการไหล, ระบบควบคุมมูลฐาน ที่ใช้งานเกี่ยวกับระบบควบคุมที่สมบูรณ์

ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย แผนผังการควบคุมด้วยไฟฟ้า ในทุกระบบ, ตัวควบคุมด้วยความเร็วแปรเปลี่ยน, สตาร์ตเตอร์ชนิดต่างๆ, การควบคุมแบบพิเศษ, ระบบควบคุมดิจิตอล และอำนวยการ, ไมโครเมตริกส์, ระบบการปั้ม และการแจกจ่ายแบบโรงส่วนกลาง, การปรับปรุงระบบควบคุมที่ใช้งานอยู่ และการตอบสนองเชิงพลวัต และการปรับแต่ง

และที่สำคัญก็คือ หนังสือเล่มนี้ ได้รับลิขสิทธิ์การแปล จากหนังสือชื่อ Control Systems of Heating, Ventilating and Air Conditioning ของ R.W. Haines and D.C. Hittle ซึ่งเราแปลขายในราคาที่ถูกกว่าต้นฉบับ แบบหาที่อื่นไม่ได้แล้ว

Continue reading “ระบบควบคุมสำหรับ การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ”