เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง

9789748329932-42008รหัสหนังสือ: 42008 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง
ISBN    : 9789748329932
ผู้แต่ง: ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 430 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 290 บาท

เนื้อหาของหนังสือ เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง บอกถึงขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นการนำไปใช้ในการออกแบบระบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร สนามกีฬา หรือ บริเวณกว้างๆ เช่น ลานจอดรถ โกดังสินค้า เป็นต้น โดยใช้ดวงโคมฉายหรือดวงโคมสำหรับติดตั้งบนเสาสูง รวมถึงการคำนวณการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารด้วยวิธีการหาค่าอัตราส่วนโพรง การหาอัตราส่วนของห้อง และการออกแบบระบบแสงสว่างไฟถนน โดยใช้ข้อมูลแสงสว่างเข้าช่วย

สารบัญ
บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงสว่าง
บทที่ 2 หลอดไฟฟ้า
บทที่ 3 หลอดไฟฟ้าปล่อยประจุความเข้มสูง
บทที่ 4 ดวงโคมไฟฟ้า
บทที่ 5 กฎของการส่องสว่าง
บทที่ 6 การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร
บทที่ 7 การคำนวณหาประมาณ การส่องสว่างโดยวิธีการหาค่าประมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่าง
บทที่ 8 ดวงโคมฉาย
บทที่ 9 การออกแบบระบบแสงสว่างไฟฟ้าโดยใช้ดวงโคมไฟฟ้าติดตั้งไว้บนเสาสูง
บทที่ 10 การออกแบบระบบแสงสว่างไฟฟ้าถนน