เติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง

9789744435484-44007-BMรหัสหนังสือ: 44007  ชื่อหนังสือ: เติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
ISBN 9789744435484
ผู้เขียน: Kouji Takagi
ผู้แปล: ดร. ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 200
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2013
ราคา 195 บาท

หนังสือเล่มนี้สอน “เทคนิคการเป็นผู้นำ” บทบาท หน้าที่ รวมทั้งคุณสมบัติต่างๆ ในการเป็นผู้นำ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ในส่วนท้ายของแ่ต่ละบทมีบททดสอบความเข้าใจ พร้อมสอดแทรกวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยอธิบายสรุปด้วยภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
หากคุณยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นผู้นำได้หรือไม่ หรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้นำทีมเป็นครั้งแรก เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะได้เทคนิคในการเป็นผู้นำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี คุณจะกลายเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม และเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่จะนำพาสมาชิกไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สารบัญ
กระตุ้นแรงจูงใจในการทำงาน
Part 1 เป็นผู้นำในอุดมคติ
Part 2 สร้างทีม สร้างผลงาน
Part 3 กระตุ้นแรงจูงใจในการทำงานของสมาชิก
Part 4 เทคนิคการพัฒนาสมาชิกอย่างรวดเร็ว
Part 5 ไอเดียผู้นำที่ “สมกับความเป็นผู้นำ”

ชักนำทีม
Part 1 เริ่มจากการฝ่าฟันวิกฤติ
Part 2 แสดงทิศทางที่ชัดเจน
Part 3 เทคนิคที่ทำให้สมาชิกอยากปฏิบัติตาม
Part 4 ปกป้องดูแลสมาชิกทั้งภายในและภายนอกบริษัท