ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณ์ขนถ่าย, เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อ, การกำจัดฝุ่น)

9746860852-11001-BMรหัสหนังสือ: 11001 ชื่อหนังสือ: ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณ์ขนถ่าย, เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อ, การกำจัดฝุ่น)
ISBN: 9746860852
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 260
ราคา 175 บาท
ราคาพิเศษ 149 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านการขนถ่ายวัสดุ จากวารสารเทคนิค โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อลำเลียง, กำจัดฝุ่นจากการขนถ่ายวัสดุ, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ :: ซึ่งแต่งโดย อาจารย์ ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี , อาจารย์ ยรรยง ศรีสม ::

สารบัญ

เครน 
เครนสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ (1)
เครนสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ (2)
เครนสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ (3)
เครนสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ (4)
โซ่ลำเลียง
การออกแบบโซ่ลำเลียง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ (1)
การออกแบบโซ่ลำเลียง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ (2)
การออกแบบโซลำเลียง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ (3)
การออกแบบโซ่ลำเลียง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ (4)
โซ่ลำเลียงแบบกระบัง, แบบกระทะ และแบบใบกวาด
กระพ้อลำเลียง
การออกแบบกระพ้อลำเลียง (1)
การออกแบบกระพ้อลำเลียง (2)
การออกแบบกระพ้อลำเลียง (3)
กระพ้อลำเลียง
กลไกการปล่อยวัสดุของกระพ้อขนถ่ายวัสดุความเร็วสูง
กำจัดฝุ่นจากการขนถ่ายวัสดุ
การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ (1) พื้นฐานการออกแบบ
การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ (2) การออกแบบปากท่อดูด
การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ (3) (จบ) การออกแบบระบบ
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (1)
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (2)
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (3)
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (4)
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (5)
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (6)