สารพิษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูน

9789744435606-44202-BMรหัสหนังสือ: 44202 ชื่อหนังสือ: สารพิษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูน
ISBN 9789744435606
ผู้เขียน: Katsuhiro Saito
ผู้แปล: รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
ขนาด 14.5 x 20.9 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 248
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2013
ราคา 250 บาท

ชีวิตประจำวันในปัจจุบันรายล้อมด้วยสารอันตรายมากมาย แม้แต่ในบ้านก็เต็มไปด้วยสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายถ้าใช้ผิดวิธี จึงต้องรู้เท่าทันและระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันอันตราย เรียนรู้เพื่อรู้เท่าทันด้วยคู่มือวิทย์สามัญประจำบ้านเล่มนี้ ที่นำเสนอเรื่องราวของสารอันตรายหลากหลายชนิด ตั้งแต่สารเคมีใกล้ตัวในบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและเครื่องสำอาง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ข่าวคดีฆาตกรรม จนถึงนิยายสืบสวน… อ่านคำเตือนในเล่มนี้ก่อนใช้สารเคมี และควรอ่านวันละหลายๆ ครั้ง เพื่อชีวิตปลอดภัยในโลกไม่ปลอดสารพิษ!

สารบัญ
บทที่ 1 สารอันตรายในบ้าน
บทที่ 2 สารอันตรายในอาหารและเครื่องปรุงแต่งอาหาร
บทที่ 3 สารอันตรายจากเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
บทที่ 4 สารอัีนตรายในอาหารสด
บทที่ 5 สารอันตรายในการเกษตร ประมง และปศุสัตว์
บทที่ 6 สารอันตรายในงานอุตสาหกรรม
บทที่ 7 สารอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งแวดล้่อม
บทที่ 8 สารพิษที่คุ้นเคยกันสุดๆ