พลังงาน ฉบับการ์ตูน

พลังงาน ฉบับการ์ตูนรหัสหนังสือ: 44010 ชื่อหนังสือ: พลังงาน ฉบับการ์ตูน
ISBN : 9789744436139
ผู้แต่ง: 
Katsuhiro Saito
ผู้แปล: ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 14.5 x 21.0 ซม.
จำนวน : 195 หน้า(สี)
เดือนปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 235 บาท

หนังสือ พลังงาน ฉบับการ์ตูน ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานพลังงานต่างๆ ที่หลายหลายรอบด้านตั้งแต่งานและพลังงาน แสง ไฟฟ้า ความร้อน เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ พลังงานทดแทน หลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานแห่งอนาคต

สารบัญ

บทที่ 1 พลังงานคืออะไร

บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีกับพลังงาน

บทที่ 3 พลังงานแสง

บทที่ 4 พลังงานการเผาไหม้

บทที่ 5 พลังงานไฟฟ้า

บทที่ 6 พลังงานจากแบตเตอรี่

บทที่ 7 พลังงานจากธรรมชาติ

บทที่ 8 พลังงานนิวเคลียร์

บทที่ 9 พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

บทที่ 10 พลังงานในอนาคต