การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

9746861151-13101-BMรหัสหนังสือ : 13101 ชื่อหนังสือ: การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
ISBN: 9789746861151
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 327
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 280 บาท

หนังสือการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ได้รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค อาทิเช่นเรื่อง คุณภาพอากาศ, บำบัดน้ำเสีย, ของเสีย-สารปนเปื้อน, การผลิตน้ำ, การประยุกต์ใช้งาน

สารบัญ

 

คุณภาพอากาศ
 • การออกแบบเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง
 • การออกแบบไซโคลนดักฝุ่น เพื่อการควบคุมมลภาวะทางอากาศ
 • เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต สำหรับการควบคุมมลภาวะทางอากาศจากอุตสาหกรรม
 • เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง แหล่งรวมปัญหาของระบบกำจัดฝุ่นจริงหรือ
 • ประเมินสมรรถนะของระบบกำจัดฝุ่นอย่างมั่นใจ ด้วยหลักการไหลของอากาศ
 • แนวปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบกำจัดฝุ่น
 • หลักพิจารณาสำหรับการแก้ปัญหาในระบบกำจัดฝุ่น
 • การออกแบบระบบท่อ และหัวดูดระบบกำจัดฝุ่นให้ประหยัดพลังงานและลดการซ่อมบำรุง
 • ระบบสครับเบอร์บำบัดมลพิษทางอากาศ
 • การเดินระบบสครับเบอร์บำบัดมลพิษทางอากาศ
 • การเลือกขนาดระบบกำจัดฝุ่น
 • สครับเบอร์แบบหอบรรจุตัวกลาง
 • สครับเบอร์แบบสัมผัสที่เฟสก๊าซและเฟสของเหลว
บำบัดน้ำเสีย
 • การนำสารเฟอร์ริกคลอไรด์ลงไปในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 • การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีเรือนกระจก
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดพิษมลสารในน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำทิ้งด้วยระบบบึงชีวภาพ
 • บำบัดโลหะหนักเป็นพิษ และนำกลับคืนโลหะหนักในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก
 • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
 • การใช้เตาอบไมโครเวฟช่วยในงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
 • เทคโนโลยีการควบคุมกลิ่นจากน้ำเสีย
 • เทคนิคการเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดแบบง่ายสำหรับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ของเสีย-สารปนเปื้อน
 • การเดินทางของขยะ
 • แนวทางการจัดการมลพิษของเสียเพื่อให้เป็นโรงงานสีเขียว
 • การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดพิษมลสารโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
 • การเจือจางสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม
การผลิตน้ำ
 • สารเฟอร์ริกคลอไรด์กับกระบวนการผลิตน้ำ
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยไม่ใช้สารเคมีและประหยัดพลังงาน
การประยุกต์ใช้งาน
 • มารู้จักการลดค่าใช้จ่ายจากการเผาไหม้ที่ถูกวิธีกันเถอะ
 • โลจิสติกส์ย้อนกลับ เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีสะอาด
 • กระบวนการโคแอกกูเลชั่นด้วยไฟฟ้า
 • อาคารในภาวะคาร์บอนเป็นศูนย์