เทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์

9746860232-13103-BMรหัสหนังสือ: 13103   ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์
ISBN: 9746860232
ผู้แต่ง: อ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 430
กระดาษ: ปอนด์
ราคาปก 350 บาท
ราคาพิเศษ 315 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

หนังสือเทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์ เป็นหนังสือที่เขียนโดย อาจารย์ มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ในงานด้านท่อสุขภัณฑ์ และระบบประสาน เนื้อหาจะเกี่ยวกับระบบท่อ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานท่อสุขภัณฑ์ เช่น การวัดต่อประกอบ การติดตั้ง การยึดแขวน ตลอดจนการซ่อมแซมระบบท่อ และการอ่านแบบพิมพ์เขียว เรื่องทั่วไปของงานท่อสุขภัณฑ์, ลักษณะงานท่อในอาคาร, หลักการของงานท่อสุขภัณฑ์, ช่างท่อสุขภัณฑ์, มาตรฐานอาชีพช่างท่อในประเทศไทย, ระบบท่อสุขภัณฑ์ในอาคาร, ความปลอดภัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบท่อสุขภัณฑ์, เครื่องมือชนิดต่างๆ ในงานท่อสุขภัณฑ์

ท่อเหล็กอาบสังกะสี, ท่อเหล็กหล่อ เช่น ชนิดของท่อ ขนาดของท่อ ลักษณะของท่อมาตรฐานท่อ, ท่อทองแดง และท่อทองเหลือง, ท่อพลาสติก, ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ และการใช้งานท่อพีวีซี และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

จากประสบการณ์ของผู้เขียน และได้ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้โดยง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งยังเป็นหนังสือระบบท่อสุขภัณฑ์เล่มแรก ที่เขียนได้ใกล้เคียงกับสภาพงานช่างท่อสุขภัณฑ์ของบ้านเรามากที่สุด โดยอาศัยประสบการณ์ การรับข้อมูลงานสอนหนังสือ และจากการฝึกนักศึกษาเข้าสอบแข่งขันฝีมือช่างทั่วประเทศ

สารบัญ
บทที่ 1 งานท่อสุขภัณฑ์
1.1 จุดประสงค์ของงานท่อสุขภัณฑ์
1.2 ลักษณะงานท่อในอาคาร
1.3 การจัดการและวางแผนปฏิบัติ
1.4 หลักการพื้นฐานของงานท่อสุขภัณฑ์
1.5 ช่างท่อสุขภัณฑ์
1.6 มาตรฐานอาชีพช่างท่อในประเทศไทย
1.7 การศึกษาวิชางานท่อ
1.8 การอ่านแบบพิมพ์เขียว
1.9 สัญลักษณ์
1.10 ข้อกำหนดการ
1.11 คำถาม
บทที่ 2 ระบบท่อสุขภัณฑ์ในอาคาร
2.1 งานท่อสุขภัณฑ์
2.2 ระบบท่อสุขภัณฑ์
2.3 คำถาม
บทที่ 3 ความปลอดภัย
3.1 ความปลอดภัยทั่วไป
3.2 ความปลอดภัยเฉพาะ
3.3 ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
3.4 การใช้เครื่องมือกล
3.5 วัสดุไวไฟ
3.6 นั่งร้าน
3.7 แผ่นกระดานนั่งร้าน
3.8 การขุดร่องวางท่อ
3.9 การเชื่อมและการบัดกรี
3.10 การระบายอากาศและดูดอากาศ
3.11 การเชื่อมแก๊ส
3.12 การเชื่อมไฟฟ้า
3.13 น้ำยาต่อท่อพลาสติก
3.14 คำถาม
บทที่ 4 เครื่องมืองานท่อสุขภัณฑ์
4.1 เครื่องมือชนิดใช้มือ
4.2 เครื่องมือวัดและกฏหมาย
4.3 เครื่องมือทำระดับ
4.4 เครื่องมือตัด
4.5 เครื่องมือตัดท่อ
4.6 เครื่องมือเจาะและคว้านรู
4.7 เครื่องมือริมเมอร์และทำเกลียวท่อ
4.8 เครื่องมือประกอบและยึดท่อ
4.9 เครื่องมือสำหรับงานโลหะอ่อน
4.10 เครื่องมือสำหรับงานตะกั่ว
4.11 เครื่องมือตอกหมัน
4.12 เตาฟู่
4.13 อุปกรณ์ล้วงท่อ
4.14 เครื่องมือขุดและบันได
4.15 คำถาม
บทที่ 5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี
5.1 ขนาดท่อ
5.2 มาตรฐานท่อ
5.3 เกลียวท่อ
5.4 อุปกรณ์ท่อ
5.5 ชนิดอุปกรณ์ท่อ
5.6 คำถาม
บทที่ 6 ท่อเหล็กหล่อ
6.1 ท่อเหล็กหล่อ
6.2 ชนิดของท่อเหล็กหล่อ
6.3 ลักษณะของท่อเหล็กหล่อ
6.4 ขนาดท่อเหล็กหล่อ
6.5 ข้อต่อเหล็กหล่อ
6.6 คำถาม
บทที่ 7 ท่อทองแดง ท่อทองเหลือง
7.1 ประเภทท่อทองแดง
7.2 ชนิดของท่อทองแดง
7.3 ขนาดมาตรฐาน และรหัส
7.4 ท่อทองเหลือง
7.5 ข้อต่อท่อทองแดง
7.6 ข้อต่อท่อทองแดงดีดับบริววี
7.7 ข้อต่อท่อทองแดงชนิดพิเศษ
7.8 ข้อต่อท่อทองเหลือง
7.9 คำถาม
บทที่ 8 ท่อพลาสติก
8.1 ข้อจำกัดและข้อเสียของท่อพลาสติก
8.2 ชนิดท่อพลาสติก
8.3 ขนาดและมาตรฐานท่อพลาสติกทั่วไป
8.4 ท่อพีวีซีมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
8.5 การใช้งานท่อพีวีซี
8.6 การเลือกผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ
8.7 ข้อต่อพลาสติก
8.8 ชนิดข้อต่อพลาสติก
8.9 อัตราส่วนมิติมาตรฐานของท่อพลาสติก
8.10 คำถาม
บทที่ 9 ท่อซีเมนต์ใยหิน
9.1 การผลิต
9.2 มาตรฐาน
9.3 การทดสอบ
9.4 ชั้นคุณภาพท่อชนิดทนความดัน
9.5 ข้อต่อซีเมนต์ใยหิน
9.6 ข้อต่อเหล็ก
9.7 น้ำยาต่อท่อ
9.8 ท่อและข้อต่อท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน
9.9 การประกอบติดตั้งข้อต่อท่อระบายน้ำ
9.10 คำถาม
บทที่ 10 วาล์ว
10.1 หน้าที่ของวาล์ว
10.2 วัสดุวาล์ว
10.3 การเลือกใช้วาล์ว
10.4 ชนิดของวาล์ว
10.5 การใช้งานของวาล์ว
10.6 คำถาม
บทที่ 11 มาตรวัดน้ำ
11.1 จุดประสงค์ของการใช้มาตรวัดน้ำ
11.2 การวัดปริมาณการไหลของน้ำ
11.3 ขอบเขตการใช้มาตรวัดน้ำ
11.4 ประเภทของมาตรวัดน้ำ
11.5 ชนิดของมาตรวัดน้ำ
11.6 หน้าปัดมาตรและการอ่านมาตร
11.7 การพิจารณาเลือกและขนาดของมาตรวัดน้ำ
11.8 ปัจจัยที่สำคัญในการทำงานของมาตรวัดน้ำ
11.9 ความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
11.10 การติดตั้งมาตรวัดน้ำ
11.11 การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ
11.12 คำถาม
บทที่ 12 การต่อประกอบท่อ
12.1 การต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
12.2 การต่อท่อเหล็กหล่อ
12.3 การต่อท่อทองแดง
12.4 การต่อท่อพลาสติก
12.5 คำถาม
บทที่ 13 การวัดระยะท่อ
13.1 วิธีการกำหนดระยะ
13.2 ความเผื่อตัดเพื่อตัดประกอบท่อ
13.3 มุมงอข้อต่อ
13.4 ระยะเยื้องศูนย์แนวท่อ
13.5 การวัดความยาวประกอบท่อเหล็กหล่อ
13.6 การต่อท่อวงจรร่วมเดี่ยว
13.7 ความลาดเอียงระยะลดระดับและแนวระดับ
13.8 วงจรท่อระบายกับความลาด
13.9 คำถาม
บทที่ 14 การหนุนรองและยึดแขวนท่อ
14.1 การหนุนรองและยึดแขวนท่อ
14.2 การขุดร่องวางท่อ
14.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ
14.4 การยึดแน่นอุปกรณ์ยึดแขวน
14.5 การยึดแขวนท่อในแนวดิ่ง
14.6 การยึดท่อในแนวนอน
14.7 การยึดแขวนท่อพลาสติก
14.8 ความเค้นและความเครียด
14.9 การขันแน่นอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ
14.10 สมอยึด
14.11 คำถาม
บทที่ 15 การอ่านแบบระบบท่อ
15.1 วิธีเขียนแบบงานท่อสุขภัณฑ์
15.2 ลักษณะแบบงานท่อสุขภัณฑ์
15.3 มิติ
15.4 มาตราส่วน
15.5 สัญลักษณ์
15.6 วิธีเขียนแบบไอโซนเมตริกระบบท่อ
15.7 การอ่านแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
15.8 คำถาม
บทที่ 16 การซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ท่อ
16.1 ปัญหาในระบบจ่ายน้ำ
16.2 การถอดข้อต่อ
16.3 การทาสีท่อ
16.4 ระบบจ่ายน้ำ
16.5 วอเตอร์แฮมเมอร์และการเกิดเสียงในท่อ
16.6 การใช้ปลั๊กอุดถังรั่ว
16.7 ข้อขัดข้องในวาล์ว
16.8 คำถาม
ภาคผนวก