วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 3

9744860618-93103-BMรหัสหนังสือ: 93103  ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 3
ISBN: 9744860618
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2545
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 205 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ราคาพิเศษ 180 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

สารบัญ
บทที่ 6 ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา
6.1 หลักการของการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา
6.2 ทฤษฎี Kinetics ของการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา
6.3 การเติมอากาศ
6.4 การหาความสามารถในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิยา