ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

dictionary thai japan englishรหัสหนังสือ:44308
ชื่อหนังสือ:   ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ
ISBN: 9789744437686
ผู้แต่ง: สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, กล้าหาญ วรพุทธพร, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด:14.5 x 21.0 x 18.0ซ.ม.
จำนวนหน้า:468หน้า
ราคา350บาท

ปทานุกรมศัพท์ช่าง เป็นที่รวมของศัพท์เทคนิคด้าน #เครื่องกล #เครื่องยนต์ #ไฟฟ้า  #ศัพท์ด้านโลหะวัสดุและอื่น ๆ โดยเรียงตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นไว้เป็นหลัก แล้วแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาไทยได้เขียนคำอ่านเป็นภาษาโรมันไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์

สำหรับผู้ที่อ่านภาษาไทยไม่ได้และในท้ายเล่มได้จัดทำ ดรรชนีคำศัพท์ทั้งภาษาไทย และภาษาอักกฤษเรียงตามตัวอักษรไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการค้นคำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น