เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น

9789744433725-43401-BMรหัสหนังสือ: 43401   ชื่อหนังสือ: เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น
ISBN: 9789744433725
ผู้แต่ง/แปล: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 18.6×26 cm.
จำนวนหน้า: 190หน้า
ราคา 180 บาท

ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติและแยกออกเป็นระบบต่างๆ คือระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใช้ระบบ PLC ควบคุมแทนระบบที่ใช้รีเลย์ ระบบหน่วงเวลาและนับจำนวน ตลอดจนการใช้ระบบ RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุ เพื่อใช้ระบุวัตถุที่ต้องการ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันจะเรียกว่า ระบบเมคาทรอนิกส์

สารบัญ

1.รีเลย์ (Relays)
2.ไทเมอร์และเคาน์เตอร์ (Timer & Counter)
3.เซนเซอร์ (Sensors)
4.การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
5.ระบบนิวแมติก (Pneumatic System)
6.ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)
7.ระบบ PLC (Programmable Logic Controller)
8.ระบบการใช้คลื่นวิทยุระบุวัตถุ (Radip Frequency Identification Technology: RFID)