วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน-43405
รหัสหนังสือ :
 43405   ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
ISBN: 9789744437761
ผู้แต่ง: วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 466 หน้า
ราคา 280 บาท

หนังสือ “วิศวกรรมและ การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน” เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลและแนวทางต่างๆ เพื่อใช้ปฎิบัติในการช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยการลดค่าเสียหายจากอุบัติเหตุในโรงงานลง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “เราสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ด้วยการลดอุบัติเหตุในโรงงาน” และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วย อาจได้ผลตอบแทนถึงกว่า 4 เท่าของมูลค่าการลงทุน เพื่อสร้างความปลอดภัยนั้นด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย
บทที่ 2 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน
บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน พร้อมคำอธิบาย
บทที่ 4 คำถามท้ายเล่ม