เทคโนโลยีพลาสติก

9789749569337-43007-BMรหัสหนังสือ: 43007 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีพลาสติก
ISBN : 9789749569337
ผู้แต่ง:     รศ.บรรเลง ศรนิล
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 418 หน้า
ราคา 230 บาท

ปัจจุบันเทคโนโลยี พลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมความ รู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติกเอาไว้ เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตงานรีด งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก งาน Extrusion การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีฉีด เป่า การเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก เป็นต้น

สารบัญ
บทที่ 1.    ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพลาสติก
บทที่ 2.    การเตรียมพลาสติกเพื่อนำเข้าระบวนการผลิตภัณฑ์
บทที่ 3.    สารเติมแต่งและสารเสริม
บทที่ 4.    การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพลาสติก
บทที่ 5.    วิธีพิสูจน์ชนิดของพลาสติกอย่างง่าย
บทที่ 6.    พื้นฐานการทดสอบพลาสติกเพื่อการทำงานขึ้นรูปและแปรรูปพลาสติก
บทที่ 7.    งานอัดรีดขึ้นรูป
บทที่ 8.    งานฉีดพลาสติก
บทที่ 9.    งานรีดพลาสติกแผ่น
บทที่ 10.    งานฉีดโปมเทอร์โมพลาสติก
บทที่ 11.    งานขึ้นรูปพลาสติกโดยการอัดและอัดส่ง
บทที่ 12.    โฟม
บทที่ 13.    การผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาส
บทที่ 14.    การเคลือบผิวโลหะด้วยผงพลาสติก
บทที่ 15.    การแต่งผิวพลาสติก
บทที่ 16.    งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก
บทที่ 17.    การเป่าขึ้นรูปภาชนะกลวง
บทที่ 18.    การขึ้นรูปร้อนฟิลม์และแผ่นพลาสติก
บทที่ 19.    การขึ้นรูปโดยวิธีหมุน