แม่พิมพ์ โลหะแผ่น

9789744433701-43001-BMรหัสหนังสือ: 43001   ชื่อหนังสือ: แม่พิมพ์ โลหะแผ่น
ISBN: 9789744433701
ผู้แต่ง/แปล: รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์, รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้งตาทิพย์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 14.5×21.1 cm.
จำนวนหน้า: 210หน้า
ราคา 180 บาท

งานขึ้นรูปโลหะมีองค์ประกอบในการทำงานที่หลากหลายต้องใช้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบิติ เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงตามแบบ และยังต้องคำนึงถึงการผลิตในระยะยาวซึ่งหมายถึงความง่ายในการบำรุงรักษา ใช้เวลาในการติดตั้ง-ถอดประกอบน้อย ต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

สารบัญ

1. ระบบงานขึ้นรูปโลหะ
2. ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์
3. โครงสร้างและชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์
4. การออกแบบแม่พิมพ์ตัด
5. การออกแบบแม่พิมพ์พับโลหะ
6. การออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึก
7. การเลือกใช้เครื่องปั๊มโลหะ