อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

9789744434890-43004-BMรหัสหนังสือ: 43004 ชื่อหนังสือ: อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
ISBN    : 9789744434890
ผู้แต่ง: ดร.สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 25.9 ซม.
จำนวน    : 173 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: เมษายน 2555
ราคา 220 บาท

หนังสืออุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเล่มนี้ เกิดจากความมุ่มมั่นและความตั้งใจของผู้เขียน ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์ทำงานจริงที่มีมากกว่า 30 ปี ในการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ทดลอง และติดตามผลการผลิตของโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผ่านการค้นคว้า อ้างอิงจากตำราและวารสารการผลิตเหล็กจำนวนมาก

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำอุตสาหกรรมเหล็ก
บทที่ 2 อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น
บทที่ 3 อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง
บทที่ 4 อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย
บทที่ 5 เครื่องรีดเหล็ก
บทที่ 6 กระบวนการอบชุบเพิ่มความเเข็งเหล็ก
บทที่ 7 วิธีออกเเบบการรีดเหล็ก
บทที่ 8 การออกเเบบร่องลูกรีดเเละการวางผังโรงงานรีดเหล็กเส้นกลม
บทที่ 9 เเท่นรีด (Mill Stand) เเละทิศทางการรีด
บทที่ 10 เครื่องจักร เครื่องมือ เเละอุปกรณ์ในโรงงานรีดเหล็กเส้น