วัสดุวิศวกรรม ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

9786167752440-33004-BMรหัสหนังสือ: 33004 ชื่อหนังสือ: วัสดุวิศวกรรม ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
ISBN    : 9786160821730
ผู้แต่ง: ผศ. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
สำนักพิมพ์    :ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 19.5 x 26.8 ซม.
จำนวน    : 546หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 320 บาท

หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุวิศวกรรมของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เนื้อหาทั้งหมดได้เรียบเรียงขึ้นมาครอบคลุมเนื้อาหรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ตามหลักสุตรที่สภาวิศวกรได้กำหนดไว้ ภายในเล่มเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้างของวัสดุที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ตลอดจนกระทั่งวิธีการผลิตวัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานวิศวกรรม เนื้อหาแต่ละบทจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหา สูตร และตัวอย่างในการคำนวณแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
1. บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
2. โครงสร้างอะตอมและผลึก
3. การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
4. สมบัติทางกลและการทดสอบ
5. การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
6. แผนภาพเฟส
7. โลหะกลุ่มเหล็ก
8. การอบชุบเหล็กกล้า
9. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
10.โพลิเมอร์
11.เซรามิกและแก้ว
12.วัสดุผสม
13.การกัดกร่อน
14.สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อนของวัสดุ