คู่มืองานโลหะ

9789746861137-13001-BMรหัสหนังสือ :13001 ชื่อหนังสือ: คู่มืองานโลหะ
ISBN: 9789746861137
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 370
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 310 บาท

หนังสือคู่มืองานโลหะ ได้รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค อาทิเช่นเรื่อง เหล็ก-ชุบเหล็ก, อุณหภูมิ-ความร้อน, การตัด-การเจาะ, การเคลือบ และการประยุกต์ใช้งาน

สารบัญ

เหล็ก-ชุบเหล็ก

 • คุณสมบัติของเหล็กกล้าทำเครื่องมือ High Speed M3
 • การชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น AISI (O1)
 • การออกแบบการทดลองการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น (O1)
 • การชุบผิวแข็งเหล็กชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3115 โดยกระบวนการแก๊สคาร์บูไรซิ่ง
 • วิธีการควบคุมประมาณวัสดุเหล็กในงานโครงสร้างประกอบ
 • การเปรียบเทียบตัวแปรในการอบคืนตัวเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น (O1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ตัด
 • กระบวนการผลิตและหลักการชุบแข็งเหล็กกล้า Powder

อุณหภูมิ-ความร้อน

 • อิทธิพลของอุณหภูมิ Austenitizing ต่อคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้ารอบสูง M 3:2
 • คุณลักษณะด้านกรรมวิธีทางความร้อนของสลักข้อโซ่ตีนตะขาบรถเกี่ยวข้าว
 • อิทธิพลของอุณหภูมิ Austenitizing ต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือแม่พิมพ์งานเย็น (6F7)
 • ผลกระทบของอุณหภูมิในการชุบแข็งมีต่อความต้านทานการสึกหรอของแม่พิมพ์ (D2)
 • อุณหภูมิการอบคืนตัว กับการต้านทานการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดเหล็กกล้า VANADIS 4
 • อิทธิพลของอุณหภูมิในการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น A2 โดยใช้น้ำมันเป็นสารชุบ
 • การปรับปรุงคุณสมบัติทางความร้อนของเหล็กกล้าทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล AISI 4340
 • การพ่นพอกด้วยความร้อน เพื่อป้องกันการสึกหรอของผิววัสดุ

การตัด-การเจาะ

 • ทฤษฎีการตัดเฉือนโลหะเชิงประยุกต์
 • การศึกษาการใช้งานและการสึกหรอของดอกสว่านที่เกิดขึ้นในขบวนการตัดเจาะโลหะ
 • การสึกหรอของเครื่องมือตัดและเศษตัดที่ได้จากการตัดปาดผิวโลหะ
 • การวิเคราะห์กระบวนการเฉือนสำหรับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการสึกหรอของวัสดุเครื่องมือตัดเหล็กกล้าเครื่องมือรอบสูง
 • อิทธิพลของแรงที่กระทำต่อเครื่องมือตัดที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดเฉือนโลหะ
 • คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุสำหรับกระบวนการตัดโลหะ
 • การพิจารณาความสามารถในการตัดเฉือนของวัสดุ
 • วิเคราะห์ผลของแรงในการตัดเฉือนโลหะด้วยเทคโนโลยีของพิโซอิเล็กตริกเซนเซอร์ 4 แนวแกน

การเคลือบ

 • การเคลือบผิวด้วยไอสารเคมี
 • กระบวนการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีการระเหิดสาร
 • การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง
 • การเปรียบเทียบการพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสมากับการพ่นเคลือบโดยการจุดระเบิด

การประยุกต์ใช้งาน

 • การพิจารณาเลือกวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตเหล็กสปริง
 • อัตราป้อน และความเร็วรอบชิ้นงาน ในการชุบผิวแข็งด้วยวิธีกระแสเหนี่ยวนำแบบต่อเนื่อง
 • โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเพลาเกียร์และเฟืองเกียร์รถยนต์จากญี่ปุ่น
 • กระบวนการ Pack Carburizing กับเหล็กชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3115
 • โครงสร้างและคุณสมบัติทางกลสลักข้อโซ่ตีนตะขาบรถเกี่ยวนวดข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 • การต้านทานการสึกหรอของเอ็นมิลล์ประเภททังสเตนคาร์ไบด์
 • วัสดุกันสึกสำหรับเครื่องจักรและระบบท่อในอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุโลหะในงานอุตสาหกรรม
 • เชือกลวดเหล็กกล้า