กลศาสตร์ของวัสดุ

9744860069-93001-BMรหัสหนังสือ: 93001    ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์ของวัสดุ
ISBN: 9744860069
ผู้แต่ง: ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2540
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 608 หน้า
ราคา 300 บาท

สารบัญ
บทที่ 1 ความเค้น (Stress)
บทที่ 2 ความเครียด (Strain)
บทที่ 3 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Properties of Materials)
บทที่ 4 แรงในแนวแกน (Axial Load)
บทที่ 5 แรงบิด (Torsion)
บทที่ 6 แรงดัด (Bending)
บทที่ 7 แรงเฉือนด้านขวาง (Transverse Shear)
บทที่ 8 ความเค้นรวม (Combined Stresses)
บทที่ 9 การแปลงความเค้น (Stress Transformation)
บทที่ 10 การแปลงควาเครียด (Strain Transformaiton)
บทที่ 11 การออกแบบคานและเพลา (Design of Beam and Shafts)
บทที่ 12 การโก่งของคานและเพลา (Deflection of Beam and Shafts)
บทที่ 13 เสา (Columns)
บทที่ 14 วิธีพลังงาน (Energy Methods)