ระบบ PLC

9789748325798-42301-BMรหัสหนังสือ: 42301ชื่อหนังสือ: ระบบ PLC
ISBN : 9789748325798
ผู้แต่ง: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 406 หน้า
ราคา 260 บาท

การใช้ PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้วิธีการควบคุมระบบเดิม ๆ เช่น การควบคุมด้วยระบบรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard-Wired เมื่อมี ความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานของเครื่องจักรนั้น จึงต้องเดินสายไฟฟ้าที่ควบคุมใหม่ แต่ถ้าใช้ระบบที่ควบคุมด้วย PLC แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ทำได้โดยเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้ว PLC ยังกินกระแสไฟน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

สารบัญ
บทที่ 1 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 การทำงานของ PLC
บทที่ 3 เครื่องควบคุมตามลำดับและคำสั่งการใช้งาน (OMRON)
บทที่ 4 ข้อกำหนดการเขียนแลดเดอร์และการใช้เครื่องป้อนโปรแกรม
บทที่ 5 การออกแบบโปรแกรมด้วยแลดเดอร์และบูลลีน
บทที่ 6 การออกแบบวงจรควบคุมชนิดต่างๆ ของ OMRON
บทที่ 7 คำสั่งพื้นฐาน (KOYO)
บทที่ 8 คำสั่งฐาน (IDEC)
บทที่ 9 คำสั่งของ PLC แบบ STAGE
บทที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC
บรรณานุกรม
ดัชนี