การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3

9789746861212-12304-BMรหัสหนังสือ: 12304 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861212
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 392 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: พฤษภาคม 2555
ราคา 335 บาท

 

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC

สารบัญ

เครื่องมือวัด

 • pH อิเล็กโทรด
 • ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสุญญากาศ (1)
 • ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสุญญากาศ (2)
 • ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสุญญากาศ (3)
 • ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสุญญากาศ (4)
 • ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสุญญากาศ (5)

การวัด

 • ระบบการวัดขนาดละอองลอยในอากาศ
 • การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัด
 • เทคนิคการตรวจวัดความดัน และประยุกต์ใช้

เซนเซอร์

 • แนะนำให้รู้จักเซนเซอร์
 • เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
 • การเซนเซอร์อุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิล
 • เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์

การควบคุม

 • ระบบควบคุม
 • หลากหลายวิธีควบคุมเครื่องจักร
 • ตัวควบคุมระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสแตทคอมด้วยตัวควบคุมฟัซซี
 • อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ
 • การหาเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบดิจิตอลโดยวิธีจูรี
 • ป้อนกลับด้วยแรงดันหรือกระแส แบบไหนจะดีกว่ากัน
 • การควบคุมกระบวนการ (1)
 • การควบคุมกระบวนการ (2)(จบ)

PLC

 • โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่อง PLC
 • PLC เลือกใช้งานอย่างไรดี (1)
 • การเลือกใช้งาน PLC (2)(จบ)

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่าง
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • พัฒนาโปรแกรมแบบหลายกระบวนการบนไมโครคอนโทรลเลอร์
 • dsPIC ไมโครคอนโทรลเลอร์ DSC ของไมโครชิป

การประยุกต์ใช้งาน

 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการใช้งานระบบวิชั่น
 • การถ่วงสมดุลชิ้นงานด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน
 • หลักการออกแบบเครื่องมือวัดแรงในการตัดเฉือนโลหะ
 • 10 คำถามที่ต้องถาม… ก่อนเลือกซื้อวิชั่นเซนเซอร์
 • การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานวัดความสั่นสะเทือนแบบ Virtual Instruments
 • การอนุวัตตัวควบคุมพีไอดีเอแบบแอนะลอก
 • ผลกระทบของตัวควบคุม PIDA ที่มีต่อผลตอบสนองของระบบ
 • เราจะจัดทำระบบความมั่นคงแบบอัตโนมัติกันอย่างไร