การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2

9789746861205-12303-BMรหัสหนังสือ: 12303 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861205
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 320 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC ซึ่งประกอบด้วย case study และ คำนวณ

สารบัญ

เครื่องมือวัด

 • เครื่องมือวัดและแสดงผล แบบมือถือใช้อย่างไรจึงปลอดภัย และมีประสิทธิผล
 • การออกแบบมิเตอร์วัดความร้อนโดยใช้ PIC16F91X
  • หลักการวัดพื้นฐาน
  • การออกแบบวงจร
 • ตัวตรวจวัดรังสี (1)
  • ประเภทของรังสี
  • ชนิดของตัวตรวจวัดรังสี
 • ตัวตรวจวัดรังสี (2)
  • แนวทางการประยุกต์ใช้งาน
  • ตัวอย่างโครงงาน
 • ตัวตรวจวัดรังสี (3)
  • ประเภทของรังสี
  • การประยุกต์ใช้หัววัดรังสีแบบ Geiger Muller
  • ขั้นตอนการทำงานของหัววัดรังสี
 • ตัวตรวจวัดรังสี (4)
  • แนวทางการวัดปริมาณรังสี
  • การออกแบบวงจร
  • การปรับสภาพแรงดัน
 • ตัวตรวจวัดรังสี (5)
  • วงจรสมมูล
  • การนำสัญญาณออกทางด้านแอโนด
  • ผลที่เกิดขึ้นในวงจร
  • รูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณ

การวัด

 • การวัดและควบคุมอุณหภูมิ (1) เทอร์โมคัปเปิล
  • การเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล
 • การวัดและควบคุมอุณหภูมิ (2) RTD และเทอร์มิสเตอร์
 • การวัดและควบคุมอุณหภูมิ (3) (Integrated Circuit) ICตรวจวัดอุณหภูมิ
 • เคล็ดไม่ลับสำหรับการวัดสัญญาณไฟฟ้า
  • การเลือกใช้ออสซิลโลสโคป และโพรบวัด
  • ผลกระทบเนื่องจากค่าความจุไฟฟ้าแผงภายในโพรบวัด

เซนเซอร์

 • เซนเซอร์ตรวจวัดการไหลและอัตราการไหล
  • ประเภทการตรวจวัดการไหล
  • ประเภทเซนเซอร์ตรวจวัดการไหล
  • ประเภทอัตราการไหล
 • การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบควบคุมกระบวนการ
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 • เซนเซอร์ไร้สาย (1)
  • เซนเซอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิและระดับของเหลวส่งผ่านข้อมูลไร้สาย
 • เซนเซอร์ไร้สาย (2)
  • การทำงานในส่วนมาสเตอร์สเตชั่น
  • การจัดการโปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูล
  • โปรแกรมประยุกต์
 • แนวทางการเลือกใช้วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ (1)
  • การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
 • แนวทางการเลือกใช้วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ (2)
  • วงจรพื้นฐานสำหรับปรับแต่งสภาพสัญญาณ output ที่ได้จาก sensor
  • วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณ สำหรับ sensor ที่ให้สัญญาณ output ออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า
  • วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณ สำหรับ sensor ที่ให้สัญญาณ output ออกมาเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้า
  • วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณ สำหรับ sensor ที่ให้สัญญาณ output ออกมาเป็นค่าความจุไฟฟ้า
  • วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณ สำหรับ sensor ที่ให้สัญญาณ output ออกมาเป็นประจุไฟฟ้า
 • การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์สำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิ RTD

การควบคุม

 • Intelligent Device
  • อุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายจะช่วยให้ควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย
 • NetLinx
  • เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส
  • การทำงานของ Logix และ NetLinx
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • โครงสร้างของระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และกำจัดการกลั่นตัวของไอน้ำ
  • การกำจัดไอน้ำกลั่นตัว
  • การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม
  • การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันไอน้ำอย่างเหมาะสม
 • ชุดควบคุมการเคลื่อนที่
 • ระบบควบคุมเครือข่าย NCS
  • ความแตกต่างระหว่าง NCS กับ PLC
  • ความแตกต่างระหว่าง NCS กับ DCS
  • ความแตกต่างระหว่าง FCN กับ FCJ
 • การควบคุมกระบวนการ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
  • การควบคุมกระบวนการแบบต่างๆ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • การควบคุมเครื่องพิมพ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การควบคุมและส่งข้อมูลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS232

การประยุกต์ใช้งาน

 • ระบบเครือข่ายควบคุมอัตโนมัติภายในบ้าน
 • ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแบบอัตโนมัติ
 • มารู้จักกับการควบคุมแบบ PID กันเถอะ
 • การปรับค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการควบคุมแบบพีไอดี
 • แนวทางไปสู่ระบบการควบคุมอัจฉริยะ
 • โอทีเอและการประยุกต์ใช้งาน
 • ระบบหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน ESD ตามมาตรฐาน IEC 61508/61511
 • การออกแบบวงจรเทอร์โมคัปเปิลอย่างง่าย