เทคนิคการบำรุงรักษา 1

9789746861267-11301-BMรหัสหนังสือ: 11301  ชื่อหนังสือ:ผเทคนิคการบำรุงรักษา 1
ISBN: 9789746861267
ผู้แต่ง
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 331
เดือนปีผลิต กุมภาพันธ์ 2557
ราคา 300 บาท

หนังสือ เทคนิคการบำรุงรักษา ชุดที่ 1 ได้รวบรวมบทความด้าน เทคนิคการบำรุงรักษา จากวารสารเทคนิค

สารบัญ

การบำรุงรักษา

 • การสูญเสียจากการบำรุงรักษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรม
 • การควบคุมความสกปรกของน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยชีวภาพบำบัด
 • การควบคุมการสึกหรอ
 • ก้าวสู่เทคโนโลยีการตรวจสอบ 100% กับ Machine Vision
 • การตั้งเป้าหมายวัดประสิทธิภาพระบบซ่อมบำรุง
 • การยืดอายุการใช้งานแมคคานิคอลซีลโดย Environmental Control Plan
 • โอริงกับรายละเอียดที่น่ารู้
 • การบำรุงรักษาและปรับตั้งสายพาน
 • เทคโนโลยีอคูสติกอีมิสชันสำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักร
 • การมอนิเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิผลที่เราได้รับ

การหล่อลื่น

 • ปรับปรุงการหล่อลื่นเครื่องจักรกล ด้วยการบำรุงรักษาเพื่อความเชื่อถือได้
 • คุณสมบัติของสารหล่อลื่น
 • ความเสียหายของเกียร์และการหล่อลื่น (1)
 • ความเสียหายของเกียร์และการหล่อลื่น (2) (จบ)
 • จาระบีเลือกใช้อย่างไรให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลับลูกปืนและแบริ่ง

 • การคำนวณและการเลือกใช้ตลับลูกปืน
 • แบริ่งใช้งานพิเศษ
 • แบริ่งที่ใช้ในน้ำได้
 • เสียงและความสั่นสะเทือนในแบริ่ง
 • การพัฒนาสมการอายุใหม่สำหรับแบริ่ง
 • แนวทางการเลือกใช้แบริ่งสำหรับงานสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือน

 • ระบบการวัดความสั่นสะเทือน
 • รูปร่างการสั่นกับการแก้ปัญหาความสั่นสะเทือนฯ (1)
 • รูปร่างการสั่นกับการแก้ปัญหาความสั่นสะเทือนฯ (2)
 • การวิเคราะห์โมดัล เพื่อแก้ปัญหาความเสียหายจากการสั่นฯ

การจัดการบำรุงรักษา

 • ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
 • การจ้างเหมางานบำรุงรักษา
 • การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • เลือกการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างให้เหมาะสม
 • เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จในการใช้ลีนกับงานบำรุงรักษา
 • การควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำงบประมาณซ่อมบำรุง
 • แนวทางพัฒนาดัชนีชี้วัดสำหรับงานบำรุงรักษา
 • เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ด้วยระบบบำรุงรักษาเชิงรุก ฯ
 • การวัดผลและกำหนดเป้าหมายชี้วัดประสิทธิภาพระบบซ่อมบำรุง
 • CBM การบํารุงรักษาตามสภาพ ในแนวทางการบำรุงรักษาสมัยใหม่