งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

9786160804191-31302-BMรหัสหนังสือ: 31302 ชื่อหนังสือ: งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ISBN    :9786160804191
ผู้แต่ง:     อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 328 หน้า
ราคา 180 บาท

หนังสืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล รหัสวิชา 2102-2205 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การหล่อลื่น เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนตั้งพื้น เครื่องเจาะ เครื่องเจาะรัศมี เครื่องลับเครื่องมือตัดและดอกกัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องไสแนวตั้ง เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง และเครื่องเจียระไน มีรูปประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ


สารบัญ
บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การหล่อลื่น
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล
บทที่ 4 เครื่องเจียระไนตั้งพื้น
บทที่ 5 เครื่องเจาะ
บทที่ 6 เครื่องเจาะรัศมี
บทที่ 7 เครื่องลับเครื่องมือตัดเเละดอกกัด
บทที่ 8 เครื่องกลึง
บทที่ 9 เครื่องไส
บทที่ 10 เครื่องไสเเนวตั้ง
บทที่ 11 เครื่องกัดเพลานอน
บทที่ 12 เครื่องกัดเพลาตั้ง
บทที่ 13 เครื่องเจียระไน