การบำรุงรักษา

9786160822065-31308รหัสหนังสือ: 31308 ชื่อหนังสือ: การบำรุงรักษา
ISBN    : 9786160822065
ผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
สำนักพิมพ์    : se-ed
ขนาด    : 16.9 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 375 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 120 บาท

เนื้อหาของหนังสือ บำรุงรักษา รหัสวิชา 2111-2005 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐาน ในโรงฝึกปฎิบัติงานด้านอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษา ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากตำรา คู่มือเครื่องจักร และประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งในและต่างประเทศ

สารบัญ
บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
บทที่ 4 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
บทที่ 5 การหล่อลื่น
บทที่ 6 การขันแน่น ปรับแต่ง และการตรวจสอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน
บทที่ 7 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฟฟ้า
บทที่ 8 การจัดทำประวัติเครื่องจักรกล การบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการล็อคและแขวนป้าย