หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งานไฮดรอลิกส์คอมพิวเตอร์

9745125202-30503-BMรหัสหนังสือ: 30503 ชื่อหนังสือ: หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งานไฮดรอลิกส์คอมพิวเตอร์
ISBN    : 9789745125209
ผู้แต่ง: ชนินทร์ นุ่มศิริ, ประสิทธิ์ วิวัฒน์ชาญกิจ, อัศวิน สารวิถี, มนตรี โชติวรวิทย์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 236 หน้า
ราคา 110 บาท

พลังงานไฮดรอลิกส์ถึอว่าเป็นพลังงานมหัสจรรย์ ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องจักรหลายประเภที่ต้องสการพลังงานสูงๆ รวมทั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย ในปัจจุบันนี้ล้วนอาศัยหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์ทั้งสิ้น นอกจากนั้นในงานส่วนอื่นๆ เช่น แม่แรงยกรถ ระบบ บังคับหางเสือของเรือระบบบังคับปีกและล้อของเครื่องบิน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครืองจักรระบบไฮดรอลิกส์เหล่านี้ต่างก็อาศัยหลักการทำงานแบบเดียวกัน แต่จะนำไปผลิตเป็นจักรประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงหลักการทำงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์รายละเอียดของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ สัญลักษณ์ โครงสร้างของวาล์ว ปั๊มน้ำมัน หลักการคำนวณ และรูปวงจรการทำงานของระบบไอดรอลิกส์แบบต่างๆ มากมาย ซึ่งท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองจนกระทั่งนำไปประยุกต์ใช้งานได้ และยังเหมาะสำหรับช่างเทคนิคประจำอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมความรู้ หรือท่านที่จะนำเอาระบบไฮดรอลิกส์ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรเดิมให้ทำงานได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วหนังสือยังให้ข้อมูลและความรู้อย่างละเอียดครอบคลุมหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับนี้

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำไฮดรอลิกส์
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 3 ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์
บทที่ 4 การปรับค่าแรงบิดหรือแรงดันของอุปกรณ์ทำงาน
บทที่ 5 การควบคุมทิศทางของอุปกรณ์การทำงาน
บทที่ 6 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 7 การควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทำงาน
บทที่ 8 การออกแบบวงจรและการกำหนดขนาดอุปกรณ์
บทที่ 9 ระบบไฮดรอลิกส์แบบประสม
บทที่ 10 วงจรไฮดรอลิกส์ประยุกต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บทที่ 11 ท่อน้ำมันไฮดรอลิกส์และข้อต่อ
บทที่ 12 น้ำมันไฮดรอลิกส์และการบำรุงรักษา
บทที่ 13 สรุปสัญลักษณ์และตารางการเปรียบเทียบหน่วย