ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1

9789746861182-10403-BMรหัสหนังสือ: 10403 ชื่อหนังสือ: ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1
ISBN
9789746861182

ผู้แต่ง
เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 342
กระดาษ ปอนด์
ราคา 295 บาท

ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านระบบความร้อนและไอน้ำ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นหกหมวด คือ 1. หม้อไอน้ำ  2.ไอน้ำ , น้ำร้อน 3. เตาเผา-เตาอบ 4. การแลกเปลี่ยนความร้อน 5. การประยุกต์ใช้งาน โดยมีตัวอย่างชื่อบทความ เช่น

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ, ใช้หม้อไอน้ำอย่างปลอดภัย, เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ, เตาพลังงานแสงอาทิตย์, การคำนวณการถ่ายโอนความร้อน, การคำนวณทางความร้อนของท่อ, การทำความร้อนจากระบบไฟฟ้า

สารบัญ
ตอนที่ 1 : หม้อไอน้ำ

 • การวัดประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้แก๊สทิ้งอย่างง่าย
 • หม้อไอน้ำ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
 • การคำนวณหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
 • อุทาหรณ์จากหม้อไอน้ำระเบิด
 • การจัดการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ (1) ชนิดของหม้อไอน้ำ
 • การจัดการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ (2) แนวทางการบำรุงรักษา และการตรวจสอบ..
 • การจัดการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ (3) การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำสำหรับอุตสาห..
 • ความร้อนจากการโบลวดาวน์หม้อไอน้ำ แหล่งพลังงานที่ไม่ควรมองข้าม
 • การใช้หม้อไอน้ำอย่างปลอดภัย
 • การตรวจสอบหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำในโรงไฟฟ้าด้วยวิธีการอัดน้ำ
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในหม้อไอน้ำ
 • Mini PC เทคโนโลยีหม้อไอน้ำถ่านหินแบบใหม่ล่าสุด ช่วยลดต้นทุนพลังงาน
 • แนวทางการสร้างหม้อไอน้ำที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 • เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ
 • การทดสอบหม้อไอน้ำด้วยวิธีการอัดน้ำ
 • เทคโนโลยีถ่านหินเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ

ตอนที่ 2 :ไอน้ำ, น้ำร้อน

 • การอบแห้งอาหารด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
 • พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไอน้ำ
 • การใช้ประโยชน์จากคอนเดนเสตในรูปของไอน้ำแฟลช
 • การออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายไอน้ำ
 • เพิ่มโอกาสในการลดต้นทุนพลังงาน ด้วยแนวคิดลดความดันไอน้ำ
 • แนวทางการออกแบบระบบไอน้ำ

ตอนที่ 3  :เตาเผา-เตาอบ

 • เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง
 • เครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • การอบแห้งเมล็ดธัญพืช
 • การเลือกใช้งานเครื่องอบแห้ง
 • เตาเผาแบบสองห้อง และหลักการสันดาป
 • การออกแบบเครื่องอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ

ตอนที่ 4 : การแลกเปลี่ยนความร้อน

 • การคำนวณการถ่ายโอนความร้อน ในรูปแบบของไดอะแกรมทางไฟฟ้า
 • การถ่ายเทความร้อน และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (1)
 • การถ่ายเทความร้อน และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (2) (จบ)
 • การไหลและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ตอนที่ 5 : การประยุกต์ใช้งาน

 • ฉนวนกันความร้อน ช่วยเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า
 • ฟิล์มกันความร้อน สำหรับลดความร้อนที่เข้าสู่อาคาร และยานพาหนะ
 • การคำนวณทางความร้อนของท่อ
 • การระบายความร้อนด้วยท่อความร้อน
 • การหาขนาดพื้นที่ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ชนิดเปลือกและท่อ
 • การถ่ายเทความร้อนในการแช่เบียร์
 • การทำความร้อนจากระบบไฟฟ้า