ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, ขนถ่ายวัสดุทั่วไป)

9746860879-11002-BMรหัสหนังสือ: 11002 ชื่อหนังสือ: ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, ขนถ่ายวัสดุทั่วไป)
ISBN: 9746860879
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0ซ.ม.
จำนวนหน้า: 308
ราคา 205 บาท

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านการขนถ่ายวัสดุ จากวารสารเทคนิค โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ การขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ :: ซึ่งแต่งโดย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี ขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ::

สารบัญ
การขนถ่ายวัสดุด้วยลม
-เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมแต่ละแบบ
-การขนถ่ายวัสดุด้วยลม
-การวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์หมุนจ่ายวัสดุ ในระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
-การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
-ความเสียหายของเม็ดพลาสติกจากการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
-วาล์วหมุนจ่ายสำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
–(ชนิด การออกแบบ ปัญหาและข้อจำกัดของวาล์วหมุนจ่าย)
–เทคนิคและวิธีระบายลมออกจากวาล์วหมุนจ่ายพร้อมคำนวณ

สายพานลำเลียง
-เส้นทางโคจรจ่ายวัสดุของสายพานลำเลียง
-การคำนวณกำลังขับและแรงดึงของสายพานลำเลียง
-การปรับมุมเอียงล้อพยุงของสายพานลำเลียงให้มีปริมาณการขนถ่ายวัสดุมากที่สุด
-ระบบสายพานลำเลียงคู่
เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ
-โต๊ะยกและชุดจับยกวัสดุ
-การกองหีบห่อบนแผ่นรองกอง
-การขนถ่ายวัสดุโดยใช้แรงโน้มถ่วง
-การขนถ่ายวัสดุกับการมีส่วนร่วมในงานแต่ละประเภท
-การขนย้ายเศษโลหะออกจากสายการผลิต
-การคัดแยกขนาดวัสดุด้วยการสั่นสะเทือน
-การจำแนกวัสดุประเภทอนุภาคแข็ง
-การออกแบบไซโคลน
-ความเค้นในภาชนะบรรจุ
-ความดันของวัสดุที่กระทำกับผนังของภาชนะบรรจุ
-คุณสมบัติทางกลของวัสดุปริมาณมวล
-คุณสมบัติวัสดุปริมาณมวล เพื่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
-มุมกองวัสดุ
-ยานเบาะลมสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ
-ยูโรไซโลกับการใช้งานภาคปฏิบัติ
-รถเข็นเพื่องานอุตสาหกรรม
-รางเขย่าขนถ่ายวัสดุ
-ลูกกลิ้งลำเลียงขับด้วยโซ่ (มาตรฐาน CEMA No. 404-2000)
-สกรูขนถ่ายวัสดุ
-อุปกรณ์ช่วยจ่ายวัสดุออกจากภาชนะบรรจุวัสดุปริมาณมวล
-อุปกรณ์ป้อนวัสดุปริมาณมวล

ซึ่งแต่งโดย อ. พรชัย จงจิตรไพศาล, อ.พันคำ ศรีอุทัย, อ.ณรงค์ โมกขวิสุทธ์,  อ. ยรรยง ศรีสม , อ. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี