ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, ขนถ่ายวัสดุทั่วไป)

9746860879-11002-BMรหัสหนังสือ: 11002 ชื่อหนังสือ: ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, ขนถ่ายวัสดุทั่วไป)
ISBN: 9746860879
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0ซ.ม.
จำนวนหน้า: 308
ราคา 205 บาท

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านการขนถ่ายวัสดุ จากวารสารเทคนิค โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ การขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ :: ซึ่งแต่งโดย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี ขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ::

สารบัญ

 

การขนถ่ายวัสดุด้วยลม
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมแต่ละแบบ
การขนถ่ายวัสดุด้วยลม
การวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์หมุนจ่ายวัสดุ ในระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (1)
การวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์หมุนจ่ายวัสดุ ในระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (2)
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
ความเสียหายของเม็ดพลาสติกจากการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
วาล์วหมุนจ่ายสำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (1)
วาล์วหมุนจ่ายสำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (2)
สายพานลำเลียง
เส้นทางโคจรจ่ายวัสดุของสายพานลำเลียง
การคำนวณกำลังขับและแรงดึงของสายพานลำเลียง (1)
การคำนวณกำลังขับและแรงดึงของสายพานลำเลียง (2)
การปรับมุมเอียงล้อพยุงของสายพานลำเลียงให้มีปริมาณการขนถ่ายวัสดุมากที่สุด
ระบบสายพานลำเลียงคู่
เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ
โต๊ะยกและชุดจับยกวัสดุ
การกองหีบห่อบนแผ่นรองกอง
การขนถ่ายวัสดุโดยใช้แรงโน้มถ่วง
การขนถ่ายวัสดุกับการมีส่วนร่วมในงานแต่ละประเภท
การขนย้ายเศษโลหะออกจากสายการผลิต
การคัดแยกขนาดวัสดุด้วยการสั่นสะเทือน
การจำแนกวัสดุประเภทอนุภาคแข็ง
การออกแบบไซโคลน
ความเค้นในภาชนะบรรจุ
ความดันของวัสดุที่กระทำกับผนังของภาชนะบรรจุ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุปริมาณมวล
คุณสมบัติวัสดุปริมาณมวล เพื่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
มุมกองวัสดุ
ยานเบาะลมสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ
ยูโรไซโลกับการใช้งานภาคปฏิบัติ
รถเข็นเพื่องานอุตสาหกรรม
รางเขย่าขนถ่ายวัสดุ
ลูกกลิ้งลำเลียงขับด้วยโซ่ (มาตรฐาน CEMA No. 404-2000)
สกรูขนถ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ช่วยจ่ายวัสดุออกจากภาชนะบรรจุวัสดุปริมาณมวล
อุปกรณ์ป้อนวัสดุปริมาณมวล

ซึ่งแต่งโดย อ. พรชัย จงจิตรไพศาล, อ.พันคำ ศรีอุทัย, อ.ณรงค์ โมกขวิสุทธ์,  อ. ยรรยง ศรีสม , อ. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี