ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณ์ขนถ่าย, เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อ, การกำจัดฝุ่น)

รหัสหนังสือ: 11001 ชื่อหนังสือ: ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณ์ขนถ่าย, เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อ, การกำจัดฝุ่น)
ISBN: 9746860852
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 260
ราคา  260 บาท

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านการขนถ่ายวัสดุ จากวารสารเทคนิค โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อลำเลียง, กำจัดฝุ่นจากการขนถ่ายวัสดุ, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ :: ซึ่งแต่งโดย อาจารย์ ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี , อาจารย์ ยรรยง ศรีสม ::

สารบัญ

เครน 
เครนสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ
– เครนคานขวางเดี่ยว
– เครนคานขวางคู่
– เครนขาหยั่ง
– เครนแขนยื่น
– รางเลื่อน
– การคำนวณแรงที่กระทำกับราง
– ชุดแค่เลื่อน
โซ่ลำเลียง
การออกแบบโซ่ลำเลียง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ
– ชนิดโซ่ลำเลียง
– ประเภทโซ่ลำเลียง
– โลหะที่ใช้ทำโซ๋
– ข้อมูลพิจารณาในการออกแบบ
– ทิศทางการเคลื่อนที่
– การทำงานและบำรุงรักษา
– หลักการพื้นฐานของการออกแบบ
– การประเมินแรงดึงโซ่จากแรงเสียดทาน
– ตัวอย่างการออกแบบโซ่ พร้อมการประยุกต์ใช้งาน
– พื้นฐานการออกแบบโซ่ใบกวาดและโซ่ก้านกวาดพร้อมคำนวณ
– โซ่ลำเลียงแบบกระบัง, แบบกระทะ และแบบใบกวาด
กระพ้อลำเลียง
การออกแบบกระพ้อลำเลียง
– ชนิดและส่วนประกอบของกระพ้อลำเลียง
– มาตรฐานกรออกแบบ กระพัอลำเลียง
– ตารางสัดส่วนลูกกระพ้อมาตรฐาน
– การคำนวณเพื่อเลือกใช้ลูกกระพ้อ
– การหาปริมาณการขนถ่ายวัดุ
– วิธีที่เหมาะกับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลตามแนวตั้งและแนวเอียง
– กลไกการปล่อยวัสดุของกระพ้อขนถ่ายวัสดุความเร็วสูง
กำจัดฝุ่นจากการขนถ่ายวัสดุ
– การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ (1) พื้นฐานการออกแบบ
– การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ (2) การออกแบบปากท่อดูด
– การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ (3) (จบ) การออกแบบระบบ
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
– การเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
– ประเภทของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
– อุปกรณ์ลำเลียงแบบต่อเนื่อง
– เครน อุปกรณ์ยกวัสดุตามแนวดิ่ง
– ยานขนถ่ายวัสดุในงานอุตสาหกรรม
– ตู้บรรจุสินค้าและอุปกรณ์รองรับวัสดุ
– อุปกรณ์ช่วยสนับสนุน