ขนถ่ายวัสดุชุดที่ 4

9789746861090-11004-BMรหัสหนังสือ : BM 11004 ชื่อหนังสือ: ขนถ่ายวัสดุชุดที่ 4
ISBN: 9789746861090
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0ซ.ม.
จำนวนหน้า: 294
ราคา 245 บาท

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 4 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านการขนถ่ายวัสดุ จากวารสารเทคนิคโดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ สายพานลำเลียง, โซ่ลำเลียง, กระพ้อลำเลียง, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, การจัดเก็บเพื่อขนถ่าย :: ซึ่งแต่งโดย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี ขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ::

สารบัญ

สายพานลำเลียง

 • ปรับปรุงสายพานลำเลียงให้เกิดความประหยัดโดยใช้อุปกรณ์ขูดวัสดุ กวาดวัสดุ
 • อุปกรณ์ต่อสายพาน
 • การปรับเปลี่ยนลูกกลิ้งรองรับเพื่อให้ระบบสายพานลำเลียงมีปริมาณการขนถ่ายวัสดุสูงสุด
 • การประมาณแรงดึงและกำลังขับของระบบสายพานลำเลียง
 • คำนวณอัตราขนถ่ายวัสดุของสายพานลำเลียง
 • ปัญหาของระบบสายพานลำเลียงและวิธีแก้ไข
 • การหาแรงดึงสายพานขนถ่ายวัสดุมวลกองมาตรฐาน
 • การหาแรงดึงสายพานขนถ่ายวัสดุมวลกองมาตรฐาน
 • การหาแรงดึงสายพานขนถ่ายวัสดุมวลกองมาตรฐาน

โซ่ลำเลียง

 • พื้นฐานการออกแบบโซ่ลำเลียงวัสดุ
 • พื้นฐานการออกแบบโซ่ลำเลียงวัสดุ
 • พื้นฐานการออกแบบโซ่ลำเลียงวัสดุ
 • การออกแบบเลือกลูกกลิ้งขับลำเลียงด้วยโซ่มาตรฐาน
 • การออกแบบเลือกลูกกลิ้งขับลำเลียงด้วยโซ่มาตรฐาน
 • การออกแบบระบบโซ่ลำเลียงแบบใบเกย

กระพ้อลำเลียง

 • การออกแบบกระพ้อลำเลียง
 • การออกแบบกระพ้อลำเลียง
 • การออกแบบกระพ้อลำเลียง

อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดเก็บเพื่อขนถ่าย

 • อุปกรณ์ป้อนวัสดุปริมาณมวล
 • การออกแบบชั้นวางในคลังสินค้า แผ่นรองวาง ตู้รองวาง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ
 • ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบไซโล
 • สภาวะการไหลตัวของวัสดุในไซโล
 • หลักการการออกแบบรางชูตสำหรับขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล
 • การจัดผังการวางสินค้าในพื้นที่พักรอเพื่อลดเวลาขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก

ขนถ่ายวัสดุทั่วไป

 • การคำนวณแรงดึงสลิงในระบบรอกยก
 • การเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความปลอดภัย
 • โลจิสติกส์กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม