ขนถ่ายวัสดุชุดที่ 4

9789746861090-11004-BMรหัสหนังสือ : BM 11004 ชื่อหนังสือ: ขนถ่ายวัสดุชุดที่ 4
ISBN: 9789746861090
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0ซ.ม.
จำนวนหน้า: 294
ราคา 245 บาท

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 4 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านการขนถ่ายวัสดุ จากวารสารเทคนิคโดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ สายพานลำเลียง, โซ่ลำเลียง, กระพ้อลำเลียง, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, การจัดเก็บเพื่อขนถ่าย :: ซึ่งแต่งโดย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี ขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ::

สารบัญ

สายพานลำเลียง
-ปรับปรุงสายพานลำเลียงให้เกิดความประหยัดโดยใช้อุปกรณ์ขูดวัสดุ กวาดวัสดุ
-อุปกรณ์ต่อสายพาน
-การปรับเปลี่ยนลูกกลิ้งรองรับเพื่อให้ระบบสายพานลำเลียงมีปริมาณการขนถ่ายวัสดุสูงสุด
-การประมาณแรงดึงและกำลังขับของระบบสายพานลำเลียง
-คำนวณอัตราขนถ่ายวัสดุของสายพานลำเลียง
-ปัญหาของระบบสายพานลำเลียงและวิธีแก้ไข
-การหาแรงดึงสายพานขนถ่ายวัสดุมวลกองมาตรฐาน CEMA (คำนวณ)

โซ่ลำเลียง
-พื้นฐานการออกแบบโซ่ลำเลียงวัสดุ (คำนวณ)
-การออกแบบเลือกลูกกลิ้งขับลำเลียงด้วยโซ่มาตรฐาน Interroll
-การออกแบบระบบโซ่ลำเลียงแบบใบเกย

กระพ้อลำเลียง
-การออกแบบกระพ้อลำเลียง
–ชนิดของกระพ้อลำเลียง
–ส่วนประกอบของกระพ้อลำเลียง
–มาตรฐานการออกแบบ กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุด้วยแรงเหวี่ยหนีศูนย์ รวมทั้งขั้นตอนการออกแบบ
— ตารางสัดส่วนลูกกระพ้อมาตรฐาน
— วิธีการคำนวณเพื่อเลือกใช้ลูกกระพ้อ
–การหาปริมาณ
–การหากำลังขับ
–การเลือกขนาดเพลาที่เหมาะสม
–กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบเทคว่ำ
–กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุด้วยแรงโน้มถ่วง

อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดเก็บเพื่อขนถ่าย
-อุปกรณ์ป้อนวัสดุปริมาณมวล
-การออกแบบชั้นวางในคลังสินค้า แผ่นรองวาง ตู้รองวาง สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ
-ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบไซโล
-สภาวะการไหลตัวของวัสดุในไซโล
-หลักการการออกแบบรางชูตสำหรับขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล
-การจัดผังการวางสินค้าในพื้นที่พักรอเพื่อลดเวลาขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก

ขนถ่ายวัสดุทั่วไป
-การคำนวณแรงดึงสลิงในระบบรอกยก
-การเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความปลอดภัย
-โลจิสติกส์กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม