เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รหัสหนังสือ: 44009 ชื่อหนังสือ: เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 
ISBN : 9789744435842
ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 14.5 x 21.0 ซม.
จำนวน : 224 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:
ราคา 180 บาท

รวบรวมหลากหลายข้อคิดที่กลั่นกรองจากประสบการณ์จริง คู่มือข้างกายที่หัวหน้างานนักปฏิบัติทุกคนไม่ควรพลาด !!

 สารบัญ

-“รู้เขา-รู้เรา”เข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่น

-ปัญหาการเลื่อนตำแหน่งในปัจจุบัน…ควรแก้ไขอย่างไร?

-บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

-รู้เขา รู้เรา ด้วย DISC เพื่อการทำงานร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ

-การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจตัวเอง

-หัวหน้างาน กับ EQ

-เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง

-เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกน้องที่“ใช่”

-ทักษะการวางแผน

-ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน

-ทักษะการสอนงาน

-ทักษะการให้คำปรึกษาหารือกับลูกน้อง

-ทักษะการให้คำปรีกษาหารือกับลูกน้อง

-ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

-วินัยและการดำเนินการทางวินัย

-เรื่องน่ารู้ด้านการบริหารงานบุคคล ที่หัวหน้างานควรทราบ

-คุยกันท้ายเล่ม