เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)

9789745345645-34002-BMรหัสหนังสือ : 34002   ชื่อหนังสือ: เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)
ISBN:
9789745345645
ผู้แต่ง:
Sharon L. Lechter, Robert T. Kiyosaki
ผู้แปล: มัทยา, ดร.ศุภกร สุนทรกิจ, ดร.วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
ขนาด:
14.5 x 21.2 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 496
ราคา 250 บาท

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ชักชวนผู้อ่านให้เกษียณให้เร็ว เกษียณตั้งแต่ยังหนุ่ม และชี้ถึงวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ซึ่งก็คือการสร้างฐานะสู่อิสรภาพทางการเงินให้ได้ก่อนถึงวันที่จะต้องเกษียณ จริงนั่นเอง โดยที่ผู้เขียนไม่ได้เน้นเรื่องการเสพสุขหลังเกษียณ แต่บอกว่าอิสรภาพจากการเกษียณนั้นทำให้เขามีเวลามากขึ้นที่จะทำงานที่สำคัญ ต่อไปไม่ว่าจะมองในด้านใด

สารบัญ

 • ตอนที่ 1 พลังทวีแห่งใจ
 • บทที่ 1 : หนทางสู่ความร่ำรวยและเกษียณเร็ว
 • บทที่ 2 : ทำไมต้องเกษียณให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้
 • บทที่ 3 : หนทางสู่การเกษียณเร็วของผม
 • บทที่ 4 : หนทางสู่การเกษียณเร็วของคุณ
 • บทที่ 5 : พลังทวีแห่งใจ
 • บทที่ 6 : อะไรกันแน่ที่เสี่ยง
 • บทที่ 7 : ทำน้อยได้เยอะ ทำอย่างไร
 • บทที่ 8 : ทางลัดสู่การรวยเร็ว: บทสรุปของพลังทวีแห่งใจ
 • ตอนที่ 2 พลังทวีของแผนการ
 • บทที่ 9 : แผนการของคุณเร็วแค่ไหน
 • บทที่ 10 : พลังทวีของการมองเห็นอนาคตที่ร่ำรวย
 • บทที่ 11 : พลังทวีของความซื่อสัตย์
 • บทที่ 12 : พลังทวีของนิทานโปรด
 • บทที่ 13 : พลังทวีของความเอื้อเฟื้อ
 • ตอนที่ 3 พลังทวีแห่งการกระทำ
 • บทที่ 14 : พลังทวีแห่งนิสัย
 • บทที่ 15 : พลังทวีแห่งเงิน
 • บทที่ 16 : พลังทวีแห่งอสังหาริมทรัพย์
 • บทที่ 17 : พลังทวีแห่งสินทรัพย์ประเภทตราสาร
 • บทที่ 18 : พลังทวีแห่งธุรกิจในด้าน B
 • บทที่ 19 : คำแนะนำยอดฮิต
 • บทที่ 20 : ข้อสอบปลายภาค
 • ตอนที่ 4 ก้าวแรกของพลังทวี
 • บทที่ 21 : ทำอย่างไรให้ยังคงก้าวหน้าต่อไป