พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ

9789742128661-34004-BMรหัสหนังสือ: 34004 ชื่อหนังสือ: พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ
ISBN    : 9789742128661
ผู้แต่ง: Mark Barnes, Mary-Jane Barnes
ผู้แปล: ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 213หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มี.ค. 2553
ราคา 170 บาท

พบกับเนื้อหาเชิงปฏิบัติที่ผสมผสานกับเทคนิคขั้นก้าวหน้าที่คุณต้องการ ช่วยทำให้การนำเสนอทรงพลังอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน จากแนะนำเกี่ยวกับหลัก 4 ประการ ที่จะสนับสนุนให้การนำเสนองานของคุณประสบความสำเร็จ อธิบายตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียม โครงสร้างการนำเสนอ การรักษาเวลา และการใช้อวัจนภาษา รวมไปถึงการใช้เสียงและการสื่อสาร ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการจัดการยามเมื่อคุณหัวเสีย

เนื้อหาดีๆ ในเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำเสนอที่มีความเชื่อมั่นน้อย ให้กล้าที่จะเริ่มต้น ส่วนผู้นำเสนอที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้ว ก็จะช่วยพัฒนาคุณให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก และจะช่วยลับทักษะที่คุณมีอยู่ให้แหลมคมยิ่งขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือเป็นคู่มือสำหรับผู้ฝึกสอนในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ได้ประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้
บทที่ 1 การจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนอ และการรักษาเวลา

ส่วนที่ 2 จัดการกับตนเอง เพื่อบรรลุความน่าเชื่อถือ
บทที่ 2 อำนาจของภาษากาย
บทที่ 3 การจัดการกับอาการประสาทเสียในการนำเสนอและการสร้างภาพพจน์เชิงบวก
บทที่ 4 เสียงและการสื่อสาร
บทที่ 5 การแต่งกาย มารยาท และการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพ

ส่วนที่ 3 จัดการกับผู้ฟัง และทำให้การนำเสนอสามารถเข้าถึงได้ง่าย
บทที่ 6 การดึงดูดผู้ฟัง
บทที่ 7 สร้างความน่าจดจำ
บทที่ 8 การใช้ทัศนูปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์

ส่วนที่ 4 การจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิดระหว่างการนำเสนอ
บทที่ 9 การจัดการกับคำถาม
บทที่ 10 การจัดการสภาพแวดล้อมและการจัดเตรียมห้องนำเสนอ
บทที่ 11 กลเม็ดเคล็ดลับ