เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

9789744432780-40701-BMรหัสหนังสือ: 40701 ชื่อหนังสือ: เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ISBN    : 9789744432780
ผู้แต่ง: นพดล เวชวิฐาน
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 23.2 ซม.
จำนวน    : 256 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎษคม 2554
ราคา 200 บาท

หนังสือ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา สามขาช่างยนต์ และผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในรถยนต์

สารบัญ
บทที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
บทที่ 2. หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ
บทที่ 3. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
บทที่ 4. จังหวะการปิด – เปิดของลิ้น
บทที่ 5. ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 6. ระบบหล่อลื่น
บทที่ 7. ระบบจุดระเบิด
บทที่ 8. ระบบสตาร์ต
บทที่ 9. ระบบระบายความร้อน
บทที่ 10. ระบบควบคุมมลพิษ
บทที่ 11. อัตราส่วนกำลังอัดและการน็อกของเครื่องยนต์
บทที่ 12. ซูเปอร์ชาร์จ และเทอร์โบชาร์จ