งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

9746160804221-30712-BMรหัสหนังสือ: 30712 ชื่อหนังสือ: งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ISBN 9746160804221
ผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ขนาด 18.5 x 25.6 ซ.ม.
จำนวนหน้า 200
ราคา 95 บาท

หนังสือเล่มนี้มี เนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปและ อุปกรณ์จับยึดในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ศึกษาถึงโครงสร้างข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป

บทที่ 2 อุปกรณ์จับยึด

บทที่ 3 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์

บทที่ 4 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์

บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์

บทที่ 6 จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

บทที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์