งานปรับอากาศรถยนต์

9786160803781-30708-BMรหัสหนังสือ: 30708 ชื่อหนังสือ: งานปรับอากาศรถยนต์
ISBN : 9786160803781
ผู้แต่ง: สวัสดิ์ บุญเถื่อน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.1 x 22.0 ซม.
จำนวน : 384 หน้า
ราคา 230 บาท

หนังสืองานปรับอากาศรถยนต์ เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้ทางด้านเครื่องปรับอากาศรถยนต์จากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียน และจากเอกสารต่างๆ ที่ทันสมัย นำมาเรียบเรียงให้เป็นตำราที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น วัฎจักรการทำความเย็น สารทำความเย็น ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การบริการเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และการบริการคอมเพรสเซอร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายหลักการทำงาน การบริการและการตรวจซ่อมที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. และผู้ที่สนใจทั่วไปในการใช้เป็นคู่มือเครื่องปรับอากาศรถยนต์

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 วัฎจักรการทำความเย็น
บทที่ 3 สารทำความเย็น
บทที่ 4 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 5 น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น
บทที่ 6 เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 7 การบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 8 การตรวจสอบเเละตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 9 เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
บทที่ 10 การบริการคอมเพรสเซอร์
บทที่ 11 ระบบปรับอากาศ R -134 a
บทที่ 12 การบริการระบบปรับอากาศ R -134