แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

9786160804153-33403-BMรหัสหนังสือ: 33403 ชื่อหนังสือ: แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
ISBN    : 9786160804153
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 472หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 195 บาท

หนังสือแมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น เล่มนี้ ครอบคลุมถึงวิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (2104-2406), เครื่องกลไฟฟ้า (2104-2408), เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น(3127-2002), เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์(3127-2003), การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า(3127-2104) ในระดับ ปวช. และ ปวส.

Continue reading “แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น”

การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3

9789746861212-12304-BMรหัสหนังสือ: 12304 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861212
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 392 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: พฤษภาคม 2555
ราคา 335 บาท

 

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC

Continue reading “การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3”

การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1

9789746861199-12302-BMรหัสหนังสือ: 12302 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861199
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 350 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC ซึ่งประกอบด้วย case study และ คำนวณ

Continue reading “การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1”

ระบบ PLC

9789748325798-42301-BMรหัสหนังสือ: 42301ชื่อหนังสือ: ระบบ PLC
ISBN : 9789748325798
ผู้แต่ง: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 406 หน้า
ราคา 260 บาท

การใช้ PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้วิธีการควบคุมระบบเดิม ๆ เช่น การควบคุมด้วยระบบรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard-Wired เมื่อมี ความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานของเครื่องจักรนั้น จึงต้องเดินสายไฟฟ้าที่ควบคุมใหม่ แต่ถ้าใช้ระบบที่ควบคุมด้วย PLC แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ทำได้โดยเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้ว PLC ยังกินกระแสไฟน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

Continue reading “ระบบ PLC”

เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น

9789744433725-43401-BMรหัสหนังสือ: 43401   ชื่อหนังสือ: เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น
ISBN: 9789744433725
ผู้แต่ง/แปล: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 18.6×26 cm.
จำนวนหน้า: 190หน้า
ราคา 180 บาท

ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติและแยกออกเป็นระบบต่างๆ คือระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใช้ระบบ PLC ควบคุมแทนระบบที่ใช้รีเลย์ ระบบหน่วงเวลาและนับจำนวน ตลอดจนการใช้ระบบ RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุ เพื่อใช้ระบุวัตถุที่ต้องการ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันจะเรียกว่า ระบบเมคาทรอนิกส์

Continue reading “เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น”