โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์

9786168118016-32305-BMรหัสหนังสือ: 32305 ชื่อหนังสือ:โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
ISBN : 9786168118016
ผู้แต่ง: ปริญญา ปัญญาศรี
สำนักพิมพ์ : ลัคกี้บุ๊คส์
ขนาด : 19.1 x 24.1 ซม.
จำนวน : 236 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2560
ราคา 229 บาท

หนังสือ “โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์” เล่มนี้ มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในเล่มครอบครุมทั้งงานกัดและงานกลึง อ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปภาพประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานจริงได้ และยังสมารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา และของมหาวิทยาลัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

Continue reading “โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์”