การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

9789744435361-42004-BMรหัสหนังสือ :  42004   ชื่อหนังสือ: การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
ISBN: 9789744435361
ผู้แต่ง: ลือชัย ทองนิล
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 175
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 200 บาท


ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะกล่าวได้ว่าไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับทุกคน อย่างน้อยก็ในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นที่ทราบกันดีว่าไฟฟ้ามีอันตราย อันตรายจากไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าลัดวงจร เกิดได้กับผู้ที่ปฎิบัติงานกับไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ที่ปฎิบัติงานอื่นที่อยู่ใกล้ไฟฟ้า

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกันแบบตรวจความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และการทำงานกับไฟฟ้า จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราและคู่มือในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในการทำงาน เหมาะสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า  ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการ ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยจากไฟฟ้า

Continue reading “การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า”