แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

9786160801541-32002-BMรหัสหนังสือ: 32002 ชื่อหนังสือ: แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
ISBN 9786160801541
ขนาด 18.8 x 25.9 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 69
สำนักพิมพ์: se-ed
ปีที่พิมพ์: 2010
ราคา 85 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ ที่รวบรวมจากบทความและโครงงานที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในเล่มเต็มไปด้วยโครงงานหลากหลาย พร้อมคำอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างและภาพประกอบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการใช้เป็นหนังสืออ้างอิงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องคลุกคลีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตลอดเวลา หรือผู้ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่บ่อยๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุบังคับ เป็นต้น เพราะในเล่มใ เล่มจะกล่าวถึงแบตเตอรี่ทุกประเภท
Continue reading “แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ”