ช่างรถยนต์มือใหม่

9789742120405-30701-BMรหัสหนังสือ: 30701 ชื่อหนังสือ: ช่างรถยนต์มือใหม่
ISBN    : 9789742120405
ผู้แต่ง: สมปอง คงนิ่ม
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 16.5 x 23.5 ซม.
จำนวน    : 512 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 255 บาท

เนื้อหาหนังสือ ช่างรถยนต์มือใหม่ กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต์ ตลอดจนระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถซ่อมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเล่มมีรูปประกอบคำอธิบายมากมาย ทำให้เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน
Continue reading “ช่างรถยนต์มือใหม่”