ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1

9789746861175-12009-BMรหัสหนังสือ: 12009 ชื่อหนังสือ: ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861175

ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิค
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 356 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กันยายน 2554
ราคา 305บาท

รวบรวมบทความด้านระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค และ อีซี โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สี่กลุ่มคือ แหล่งผลิตกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์, ค่าไฟฟ้า

Continue reading “ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1”