การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9746860771-12017-BMรหัสหนังสือ: 12017  ชื่อหนังสือ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ISBN: 9746860771
ผู้แต่ง: ชลขัย ธรรมวิวัฒนุกูร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 498
ราคา 470 บาท

หนังสือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่ผู้ออกแบบ และควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าควรจะทราบ ตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้น, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน, การออกแบบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า, การคำนวณโหลด, การคำนวณกระแสลัดวงจร, การต่อลงดิน, เครื่องตัดไฟรั่ว, การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และอาคารชุด ซึ่งยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับใหม่

หนังสือนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ตรวจสอบไฟฟ้า ตลอดจนใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับจุดเด่นของหนังสือนี้ก็คือ อ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ของ วสท., มีรูปตัวอย่างประกอบการคำนวณอย่างละเอียด, รูปประกอบชัดเจน ตลอดจนอธิบายถึงวิธีที่ผิด และวิธีที่ถูก, และมีคำอธิบายที่ชัดเจน เช่น เรื่องการลดขนาดสายนิวทรัล (มีการใช้เวคเตอร์ประกอบการอธิบาย)

Continue reading “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า”