พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1

9746860593-12013-BMรหัสหนังสือ: 12013   ชื่อหนังสือ: พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1
ISBN: 9746860593
ผู้แต่ง: อ.ไชยะ แช่มช้อย
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 388
ราคา 320 บาท

การส่องสว่างไม่ใช่เป็นเพียงการเลือกหลอดไฟ และดวงโคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพด้วย

การเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงพื้นฐานของ วิศวกรรมการส่องสว่าง จะช่วยทำให้การเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องของ วิศวกรรมส่องสว่างขั้นสูง เป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง นำมาซึ่งระบบส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง และมีคุณภาพดีตามที่ปรารถนา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่างไปจาก หนังสือวิศวกรรมการส่องสว่าง ฉบับภาษาไทยอื่นๆ โดยเล่มนี้ได้อธิบายถึง พื้นฐาน หรือที่มาในเรื่องต่างๆ ของวิศวกรรมการส่องสว่าง เช่น หลักการวัดการกระจายแสงของดวงโคม, การนำเสนอข้อมูลการกระจายแสง, รายละเอียดข้อมูลทางแสง ของดวงโคมประเภทต่างๆ ได้แก่ ดวงโคมใช้งานในอาคาร โคมไฟส่อง โคมไฟถนน อธิบายที่มา และความสำคัญของมุมตัน, นิยาม และการคำนวณหาฟลักซ์ส่องสว่าง และความสว่าง, ความสำคัญของกฎกำลังสองผกผัน และกฎโคไซน์ในเรื่องการส่องสว่าง, การใช้กฎกำลังสองผกผัน และกฎโคไซน์คำนวณความสว่างบนระนาบต่างๆ ที่เกิดจากดวงโคมใช้งานในอาคาร และโคมไฟส่อง นอกจากนี้ ได้กล่าวถึง สัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์แสง และการคำนวณหาค่าดังกล่าว ตามวิธีของ IESNA

ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง การออกแบบไฟแสงสว่างในคลังสินค้า ซึ่งมีหลักการคิดแตกต่างไปจาก การออกแบบระบบแสงสว่างในอาคาร ทั่วๆ ไป และปิดท้ายด้วยเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าความสว่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบัน ที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์

Continue reading “พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1”