ไฮดรอลิกส์


9745129283-30504-BMรหัสหนังสือ:
30504 ชื่อหนังสือ: ไฮดรอลิกส์
ISBN    : 9789745129283
ผู้แต่ง: ประวัตร ลิมปะวัฒนะ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 208 หน้า
ราคา 135 บาท

หนังสือไฮดรอลิกส์เล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนและหนังสืออ้างอิงจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณและรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิชาไฮดรอลิกส์มากยิ่งขึ้น
Continue reading “ไฮดรอลิกส์”

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

9786160803262-30601-BMรหัสหนังสือ: 30601 ชื่อหนังสือ: นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ISBN    : 9786160803262
ผู้แต่ง: ภัทร พงศ์กิตติคุณ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 352 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 285 บาท

หนังสือนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1008) ในระดับ ปวช. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3100-0106) ในระดับปวส. และ วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Continue reading “นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์”